ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 194

Eshituv-muvozanat nervi

Eshituv-muvozanat nervi - bosh miya nervlarining 8-jufti. Ikki funksional - vestibulyar apparat va chiganoq qismdan iborat. Vestibulyar qism ichki eshitish yolining tagida yotuvchi dahliz tugunchasidan, chiganoq qism esa chiganoqning suyak plasti ...

Galtak nerv

Galtak nerv - bosh miya nervlarinit 4-jufti; hara-katlantiruvchi nerv. Galtak nervning bir juft yadrosi orta miyada kulrang modda markazida joylashgan, ildizi markaziy kulrang modda orqali miyaning old yelkaniga otib, qarama-qarshi tomonidagi Gal ...

Hid bilish nervi

Hid bilish nervi "pegush o1Gas1ogsh8| - bosh miya nervlarinchng 1-jufti. Hidlov retseptor hujayralarining osimtalari dan hosil boladi. Bu osimtalar ota nozik nerv tolalariga kiradi. Sut emizuvchilarda Hid bilish nervin. yaxlit bir tutam bolmay bi ...

Korish nervi

Korish nervi -bosh miya nervlarining 2-jufti. Koz tor pardasining yoruglik sezuvchi hujayralari qabul qilgan tasirotlar, Korish nervi orqali bosh miyaga otadi. Korish nervi tor pardaning ganglioz hujayralari tolalaridan boshlanib, koz kosasidagi ...

Kozni harakatlantiruvchi nerv

Kozni harakatlantiruvchi nerv - bosh miya nervlarinnng 3-jufti. Tolalari orta miyada joylashgan ozakdan boshlanib, miya oyoqchalarining ichki yuzasidan otib, koz kosasining yuqori yorigi orqali koz kosasiga kirib, yuqori va pastki tarmoqdarga bol ...

Markaziy nerv sistemasi

Markaziy nerv sistemasi -odam va hayvonlar nerv sistemasining asosiy qismi; nerv hujayralari va ularning osimtalaridan tarkib topgan. Markazii nerv sistemasis. umurtqasiz hayvonlarda ozaro birikkan nerv tugunlari sistemasidan, umurtqali hayvonlar ...

Nerv

Nerv, nervlar, asab - murakkab anatomik tu-zilma. Bosh miya, orqa miya va nerv tu-gunlarini gavdaning boshqa azo va toqimalari bilan boglaydi; asosan, nerv tolalari tutam idan iborat. Bu tolalar biriktiruvchi toqimalar pardasi bilan qoplangan. Od ...

Nerv kasalliklari

Nerv kasalliklari, asab kasalliklari - nerv sistemam kasalliklari. Markaziy va periferik nerv sistemasining biror sababga kora umuman yoki qisman shikastlanishi natijasida kelib chikadi. Nerv kasalliklari organik va funksional boladi. Organik Ner ...

Nerv markazi

Nerv markazi - nerv hujayralari majmui. Odam, umurtqali xayvonlar va ayrim umurtkasizlar organizmining biror funksiyasini boshkarish, refleks hosil bolishida qatnashadi. Oddiy Nerv markazi gangliy hosil qiluvchi bir necha neyrondan tuzilgan. Yuks ...

Nerv oxirlari

Nerv oxirlari, terminallar - nerv hujayralarining osiqchalari oxiridagi tuzilma; osik,chalarning toqimalar, muskullar, bezlar, qon tomir devorlari yoki boshqa bir neyronga kelib tutashish - sinaptik kontakt hosil qilish joyi; tasirotni qabul qili ...

Nerv regulyasiya

Nerv regulyasiya - nerv sistemasining hujayra, toqima, azolarga ular faoliyatini organizm ehtiyoji hamda tashqi muhit ozgarishiga muvofiq holda uygunlashtiruvchi tasiri. Kop hujayrali organizmlar oz hayotiy jarayonlari da bir butunligini namoyon ...

Nerv sistemasi

Nerv sistemasi - odam va hayvonlar organizmida barcha azolar faoliya-tini bir-biriga boglagan hodda hayotiy muhim funksiyalarni bajaradigan hamda organizmni tashqi muhit bilan boglaydigan sistema. Hayvonlar organizmining evolyusiya jarayonida va ...

Nerv tolalari

Nerv tolalari - nerv hujayralarining osiqchalari. Markaziy nerv sistemasidan azo va toqimalarga hamda azo va toqimalardan ularni innervatsiya qiladigan markazga impuls otkazadi. Nerv tolalari nervlar tarkibiga kirib, sezuvchan va harakatlanuvchan ...

Nervizm

Nervizm - odam va yuqori darajada tuzilgan hayvonlar organizmidagi barcha funksiyalar va fiziologik jarayonlarni boshqaruvchi bosh omil - nerv sistemasi degan goyaga asoslangan yonalish. N. terminini fanga I. P. Pavlov kiritdi, S. P. Botkin, I. M ...

Neyron (nerv hujayrasi)

Neyron, nevron - nerv qujayrasi, Nerv sistemasining asosiy strukturaviy va funksional birligi, kalta dendritlar va uzun aksondan iborat. Hayvon xujayrasiga xos organizmlardan tashqari, N. sitoplazma sida neyrofibrillalar boladi. Sezuvchi, koshuvc ...

Oliy nerv faoliyati

Oliy nerv faoliyati - hayvon va odam markaziy nerv sistemasi oliy bulimlari ning faoliyati; butun organizmning tashki muhit bilan normal munosabatda bulib turishini taminlaydi. Oliy nerv faoliyatif. terminini fanga I. P. Pavlov kiritgan. U Oliy n ...

Orqa miya nervlari

Orqa miya nervlari - odamda orqa miyadan boshlanadigan nervlar. Orqa miya nervlarin. 31 juft: 8 juft boyin, 12 juft kokrak, 5 juft bel, 5 juft dumgaza va 1 juft dum nervi. Orqa miya nervlarin. gavda muskullariga, teriga tarqaladi. Orqa miya nervl ...

Qoshimcha nerv

Qoshimcha nerv - bosh miya nervlarining XI jufti. Bu nervning nomi uni dastlab tavsiflagan ingliz vrachi T. Villiziy nomi bilan villiziy ner-v i deb ham yuritiladi. Qoshimcha nerv uzunchoq va orqa miyadan boshlanib, kalla suyagi boshligidan tashq ...

Quymuch nervi

Quymuch nervi - odam va umurtqali hayvonlardagi eng yirik nerv. Orqa miya osiqlari va orqa miya tugunining sezuvchi tolalari dan hosil boladi. Bu nerv dumgaza chigalidan uzun tarmoqlar tarzida noksimon muskul osti teshigi orqali chiqadi. Quymuch ...

Somatik nerv sistemasi

Somatik nerv sistemasi - odam va hayvonlar nerv sistemasining bir qismi. Tana muskullarini, teri va bogimlarni innervatsiyalakdi; organizmning sensor va motor funksiyalarini taminlaydi. Umurtqali qayvonlarda skelet kondalang targil muskullari Som ...

Uch shoxli nerv

Uch shoxli nerv - bosh miya nervlarining V jufti. Varoliy koprigi bilan miyachaning orta oyogi oraligida joylashgan. Sezuvchi, harakatlantiruvchi va vegetativ nerv tolalaridan iborat. Uch shoxli nervn.ning sezuvchi tolalari uch tarmoqqa bolinadi. ...

Vegetativ nerv sistemasi

Vegetativ nerv sistemasi - odam va umurtqali hayvonlar nerv sistemasining bir qismi; V.n.s.ning tolalari barcha ichki azolarning silliq muskullariga tarqalib, ular faoliyatini kishi ixtiyorisiz boshqarib turadi. Ammo V.n.s. animal nervlar singari ...

Yuz nervi

Yuz nervi - bosh miya nervlarining 7-jufti; aralash nerv, tarkibida harakatlantiruvchi va sezuvchi tolalari boladi. U miya koprigi bilan uzunchoq miya orasidan chiqib, ichki eshituv teshigi orqali yuz nervi kanaliga kirib qayriladi. Nogora boshli ...

Aroq

Aroq distillangan yuqori darajali alkogolli ichimlikdir. U suv va etanoldan iborat, shuningdek hid va tam beruvchi unsurlar ham qoshiladi. Aroq bugdoy, kartoshka, mevalardan tayyorlanadi. Araq arab. – ter, buglanish – spirtli ichimlik; tozalangan ...

Pivo

Pivo eng qadimiy va eng ommaviy alkogolli ichimlik bolib, kraxmalli mahsulotlar - solod, galla, makkajoxori, guruch kabilarni achitib tayyorlanadi. Boshqa kam tarqalgan pivo turlari kartoshka yoki agava tayyorlanadi. Pivo kuchsiz alkogolli, tami ...

Sharob

Sharob yoki vino fermentlangan meva suvidan tayyorlanadigan alkogolli ichimlikdir. Meva suvi achishi natijasida undagi xamirturush fruktozani spirtga aylantiradi. Sharob kopincha uzumdan, bazida olma, marjonmeva yoki boshqa mevalardan tayyorlanad ...

Huqna

Huqna, klizma - togri ichakka anusdan maxsus asbob yordamida suyuqlik yuborishdan ibo-rat tibbiy muolaja. Tozalovchi H., dori H. va oziq H. farq qiladi. H. faqat vrach korsatmasiga muvofiq qilinadi, chunki bazi hollarda u ogir oqibatlarga olib ke ...

Igna sanchib davolash

Igna sanchib davolash, akupunktura - organizmning yumshoq toqimalariga maxsus ignalar kiritib davolash. Reflektor terapiya usullaridan biri. Xitoy, Koreya, Yaponiya xalq tibbiyotida Igna sanchib davolash qadimdan malum. Bunda gavdaning muayyan nu ...

Autogemoterapiya

Autogemoterapiya – Bemorning venasidan olingan qonni muskul orasiga yoki teri ostiga yuborib, organizmning muhofaza quvvatini oshirish va almashinuv jarayonlarini yaxshilash; ayrim kasalliklarni davolash usuli; yiringli yalliglanish kasalliklarid ...

Autoinfeksiya

Autoinfeksiya – organizmdagi mavjud mikroorganizmlar tasirida kasallik paydo bolishi. Odam organizmida oddiy sharoitda kasallik qozgatmaydigan va shartli patogen mikroblar deb ataladigan turli mikroorganizmlar uchraydi. Qulay sharoitda ana shu mi ...

Aerofagiya

Aerofagiya – havo yutish. Ovqat yutganda qisman havo yutish tabiiy hol. Lekin quruq havo yutish ga odatlanish kasallikka sabab boladi. Odatda shoshib va gaplashib turi b ovqat eyish, bazan kop solak ajralishi natijasida Aerofagiya roy beradi. Sur ...

Afagiya

Afagiya – rivojlanishning ayrim davrlarida va yilning noqulay mavsumida hayvonlarning oziqlanmasligi. Afagiya hayvon tanasida zaxira oziq toplanganida turli davrlarda sodir bolishi mumkin. Masalan, digenetik sorgichlilar miratsidiy lichinka, hash ...

Qabziyat

Qabziyat, ich qotishi - uzoq vaqt ich kelmasligi yoki qiyinlik bilan kelishi; notogri ovqatlanish, nervregulyatsiya faoliyatining buzilishi, ichak kasalliklari va boshqalarda kuzatiladi. Qabziyat kasallik belgisi, bazan esa mustaqil kasallik hiso ...

Hammom

Hammom - chomilish, yuvinish va poklanish uchun qurilgan maxsus bino. Asosiy xonasida issiq sui va issiq havo, issiq suv va bug tasirida tsrlab, yuviniladi. In-son salomatligida H.ning aqamiyati katta. Sharq mamlakatlarida oziga xos memoriy H.lar ...

Sterilizatsiya (mikrobiologiya)

Sterilizatsiya - turli moddalar, xirurgiya asboblari, boglov materiallari, oziq-ovqat mahsulotlari va boshqalarni mikroorganizmlardan butunlay tozalash. Tibbiyotda aseptikaning muhim usullaridan. Sterilizatsiya fizik va kimyoviy usullar yordamida ...

Aseptika

Aseptika - mikrobsizlik holatini taminlaydigan usullar; fizik, kimyoviy, mexanik, biologik va b. usullar bilan amalga oshiriladi. Aseptikaga nemis olimi E. Bergman asos solgan. Aseptika turli murakkab jarroxlik operatsiyalarini hech qanday asorat ...

Aseksuallik

Aseksuallik - jinsiy moyillikning pastligi yoki yoqligi. Aseksuallik shahvoniy istaklardan ongli ravishda tiyilish emas. Insoniyatning 1% qismiga aseksual tarifi beriladi. Aseksualliklar antiseksuallar bilan kop oxshashlik tomoni bolsa-da, aseksu ...

Gomoseksuallik

Gomoseksuallik ozi bilan ayni jinsga oid individlarga qaratilgan jinsiy moyillikdir. Bunda aynan jinsiy aloqa nazarda tutilmaydi, balki ozining jinsdoshiga nisbatan tortilishi ham bildiriladi. Erkaklar orasidagi gomoseksuallik besoqolbozlik deb a ...

LGBT

LGBT yoki LBBT qisqartmasi L ezbian, G ay, B iseksual va T ransseksual odamlarni nomlashda ishlatiladi. Bu qisqartma 1990-lardan beri qollanilmoqda; avvaliga u LGB korinishida edi. Hozirda LGBT atamasi bilan LGBT harakatini ham atashadi.

Elektrokardiogramma

Elektrokardiogramma - yurak muskuli ishlayotganda hosil bolgan elektr impulslari yozib olingan egri chiziq. E. elektrokardiograf yordamida qogozga yoki fotoplyonkaga tushiriladi. Butun gavdaga tarqaluvchi yurak toklari EKG si gavdaning turli qism ...

Kardiologiya markazi

Kardiologiya markazi - Ozbekiston Respublikasi Sogliqni saqlash vazirligiga qarashli i. t. muassasasi. Toshkent sh.da joylashgan. 1976 y. Tosh-TI tarkibida i.t. instituti sifatida tashkil etilib, 1978 y.da mustaqil institut bolib ajralib. chikdi, ...

Kardiospazm

Kardiospazm, kardi axalaziyasi, frenospazm - qizilongachning medaga kirish qismi - kardining torayib qolishi. Nervmuskul faoliyatining izdan chiqishi, qizilongachning reflektor disfunksiyasi va b. sabablar natijasida yuzaga keladi. K.da qizilonga ...

Miokardiodistrofiya

Miokardiodistrofiya, kardiomiopatiya - yurak muskuli ning yalliglanmasdan, balki moddalar almashinuviiint buzilishi tufayli zararlanishi. Qon elektrolit tarkibining buzilishi, kislota-ishkrr muvozanatining ozgarishi va boshqa kasalliklar tufayli ...

Taxikardiya

Taxikardiya - yurak qisqarishlarining tezlashuvi, yurakning tez urishi. Yurak qisqarishi ritmikligi va sonining buzilishi, uning asosiy xususiyatlaridan biri - yurak avtomatizmining ozgarishi natijasida yuzaga keladi. Soglom kishilarda jismoniy v ...

Afoniya

Afoniya – shivirlab gapirish qobiliyati saqlangani holda ovoz chiqmay qolishi. Afoniya turli kasalliklar: hiqildoq, nerv sistemasi, shuningdek organizmning umumiy kasalliklari belgisi bolishi mumkin. Chin, paralitik, funksional va spastik xillari ...

Kasallik

Kasallik, betoblik, xastal i k - organizmga tashqi yoki ichki muhitning zararli omillari tasir etganda roy beradigan patologik jarayon. K. haqidagi tushuncha tibbiyot tarixida ozgarib bordi. K.ning paydo bolishida tashqi muhit omillari yetakchi r ...

Anemiya

Anemiya, kamqonlik – qonda eritrotsitlar soni va gemoglobin miqdorining kamayishi, sifatining ozgarishi bilan kechadigan kasallik. A.ga qon yaratilish jarayonining buzilishi, tosatdan yoki surunkasiga qon yoqotish, qizil qon tanachalari ning kop ...

Avitaminoz

Avitaminoz – organizmda vitaminlar yetishmasligi natijasida paydo boladigan kasallik. Masalan, vitamin C yetishmasligi lavsha, vitamin B, yetishmasligi beriberi, vitamin D yetishmasligi raxit, vitamin RR yetishmasligi pellagra kasalligiga sabab b ...

Balandlik kasalligi

Balandlik kasalligi - organizmning kasallik holati; siyrak havoli joylarda nafas olinganda roy berib, bunga asosan qonda kislorod yetishmasligi sabab boladi. Juda baland yerlarga kotarilganda kuzatiladi. Balandlik kasalligi ga ayrim azolarning, x ...

Bangilik

Bangilik - 1) tor manoda - giyohvandlikning bir turi; nashani tamakiga aralashtirib chekish, shuningdek istemol qilish. Nasha kishini Mast, kayfini chog qiladi, vujudini boshashtiradi, uni muntazam istemol qilganda otkir yoki surunkali zaharlanis ...