ⓘ Aylana – muayyan nuqtadan teng uzoqlikda yotgan nuqtalar toplami. Aylananing uzunligi quyidagi formula orqali hisoblanadi: C = 2πr. Bu formulada π - ozgarmas so ..

                                     

ⓘ Aylana

Aylana – muayyan nuqtadan teng uzoqlikda yotgan nuqtalar toplami. Aylananing uzunligi quyidagi formula orqali hisoblanadi: C = 2πr. Bu formulada π - ozgarmas son, R esa aylana radiusi hisoblanadi.

Aylana tekislikda hamma nuqtalari belgilangan nuqtadan barobar uzoqlikda yotgan yopiq egri chiziq ham hisoblanadi. Belgilangan nuqta aylana markazi, markazdan aylana nuqtasigacha masofa aylana radiusi deyiladi. Markazlari umumiy, radiuslari har xil Aylanalar konsentrik aylanalar deb ataladi. Aylana ikki nuqtasini tutashtiruvchi kes-ma aylana vatari, markazdan otuvchi vatar aylana diametri deb ataladi. Uchi aylana markazida, tomonlari radiusdan iborat burchak mar-kaziymarkaziy deyiladi. Aylana bolaklari aylana yoyi deb ataladi. Aylana tushunchasi faqat tekislikda emas, ixtiyoriy silliq sirtlar ortasida ham qaralishi, bunda uning shakli murakkab bolishi mumkin.