ⓘ Hayot metabolizm, osish, kopayish bilan xarakterlanuvchi materiya holatidir. Hayot holatdagi jismlar hayot shakllari yoki organizmlar, deyiladi. Kop hayot shakl ..

Dehqonchilikning asosiy qonunlari

Dehqonchilikning asosiy qonunlari - dehqonchilikni ilmiy asosda olib borishning obyektiv qonunlari; q. x.ni intensivlash, ekinlardan mol hosil olishda obyektiv omillarning orni va rolini izohlab beradi. Tuproqaan olingan moddalarni qaytarish; minimum, optimum va maksimum; hayot omillarining birgalikda tasir etishi; hayot omillarining teng ahamiyatlilik va almashtirib bulmasligi qonunlarini uz ichiga oladi. Tuproqdan olingan moddalarni qaytarish qonunini nemis olimi Yustus Libix 1840 y.da ifodalab berdi. Osimliklarning biologik massasi va hosili bilan tuproqsan oziq moddalari chiqib ketadi. ...

Gipofunksiya

Gipofunksiya - organizm toqimalari, azolari va fiziologik sistemalar faoliyatining susayishi; shu azolar hayot faoliyatining izdan chiqishiga olib keladi.

Gey

Bu maqola - soz haqida. Gomoseksual moyillik haqida Gomoseksuallik maqolasiga qarang. Gey - dastlab "begam", "xushchaqchaq", "yorqin, yasama" manolarini anglatgan inglizcha sifat soz. Ammo hozirgi ingliz tilida bu soz odatda bir jinsli jinsiy moyillik - gomoseksuallikni anglatuvchi ot yoki sifat sifatida ishlatiladi. Ingliz tilida "gey" sozi kvir yoki gomoseksual bilan eslanuvchi, ham erkaklar bilan, ham ayollar bilan, submadaniyat yoki hayot tarzi bilan bogliq qirralarni izohlash uchun ishlatilishi mumkin. Ozbek tilida "gey" atamasi asosan erkak-gomoseksuallarga nisbatan ishlatiladi. Lesb ...

Dor ul-baqo

Dor ul-baqo - islom dinida abadiylik dunyosi, oxirat haqidagi tushuncha. Bunga kora, u dunyoda olim yoq, doimiy hayot hukm suradi, noz-nematlar zavol topmaydi, taomlar oz-ozidan hazm boladi, chiqindilar bolmaydi. Quronda oxiratning abadiyligiga dalolat qiluvchi oyatlar bor.

Iliada

"ILIADA" - yunon epik dostoni. Gomer yozgan deb taxmin qilinadi. Aftidan, mil. av. 13-asr dagi Ilion, yani Troya urushi haqidagi rivoyatlar asosida 9 - 8-asrlarda paydo bolgan. Gekzametr olchovida yozilgan. "I." ning bosh qaxramoni - Axill. Buyuk yolboshchisi Agamemnon tomonidan haqoratlangan "Axillning qahri" doston mavzuining asosini tashkil etadi. Unda yakkama-yakka qahramonona jang manzaralari, qamal qilingan Troyadagi hayot lavhalari, mabudalarning Olimpdagi mu-nozaralari mutoyibali tasvirlangan. Asar Qodir Mirmuhamedov tomonidan ozbek tiliga tarjima qilingan.

Zahkashlar

Zahkashlar - har xil oyoqli qisqichbaqasimonlar kenja turkumi Uz. 1–50 mm. 1000 ga yaqin turi malum. Kopchilik turlari quruqlikda yashashga moslashgan. Nam joylarda hayot kechiradi. Kechasi faol, kunduzi pana joylarga yashirinib oladi. Cholda hayot kechiradigan 3. Hemilepistus cristatus inining chuqurligi 1 m ga yetadi. Ayrim 3. jabra yaproklarini qoplab turadigan yupqa suv qatlamlarida erigan kislorod bilan nafas oladi, boshqalarida atmosfera havosidan nafas oladigan maxsus moslama boladi. Eng tuban tuzilgan Z.ning hayoti suv muhiti bilan bogliq: Ligia urugi turlari dengiz sohilida yashay ...

                                     

ⓘ Hayot

Hayot metabolizm, osish, kopayish bilan xarakterlanuvchi materiya holatidir. Hayot holatdagi jismlar hayot shakllari yoki organizmlar, deyiladi. Kop hayot shakllari atrof-muhitga ozlarining ichki jarayonlarini ozgartirib moslasha oladi. Hayotning fizik xarakteristikasi teskari entropiyadir.

Hayot, tiriklik, tirik organizmlar - materiyaning eng yuksak shakli. Zamonaviy qarashlarga binoan H. tashqi muhitdan oliialigan energiya hisobiga oz-ozidan boshqariladigan va oz-ozini bunyod etish xossasiga ega bolgan oziga xos strukturalardan iborat. Molekulyar biologiya. biofizi-ka, biokibernetika qarang Kibernetika va boshqa fanlar sohasida olib borilgan gadqiqotlar natijasida H.ning moddiy asoslari biopolkmerlar ekanligi aniqlandi. Ulardan oqsillar va nukle-in kislotalar barcha tiriklikning doimiy tarkibiy qismi hisoblanadi. Biopolimerlar H. namoyon bolishining molekulyar jarayonlarida ishtirok etadi. Hayotiy jarayonlarda oqsillarning ahamiyati ular kimyoviy tuzilishi va biologik funksiyasining xilma-xilligi bilan belgilanadi. Har qanday ge-netik informatsiya oqsil molekulasida aminokislotalarning ketmaket joylanishi orqali namoyon boladi. Genetik informatsiyani nuklein kislotalar DNK yoki RNK ozida saqlaydi va irsiyatga otqazadi. Oqsillar biosintezida qarang Biosintez bu in-formatsiya hujayraning genetik appa-rati genomlan sitoplazmaga otib, oqsil molekulasiga aminokis.yutalar qoldiqlari ketma-ketligidan iborat uzun zanjir shaklida yozib olinadi, Oqsillar sintezining amalga oshiri- lishi orqali nuklein kislotalar hujayrada kechadigan moddalar alma-shinuvi tavsifini belgilab beradi. Moddalar almashinuvi esa ozaro muvofiqlashgan va dinamik boglangan assimilyatsiya plastik almashinuv va dissimilyatsiya energiya almashinuvi jarayonlari yaxlit sistemasidan ibo-rat. Bu jarayonlar tufayli tirik organizmlar hayotiy funksiyalarining bajarilishi uchun zarur bolgan shart-sharoit vujudga keladi, yani ular tarkibining ozozidan yangilanishi sodir boladi va bu tarkibning nisbiy turgunligi saqlanib qoladi.

Umumiy manoda H. oziga xos strukturalarning tashqi muhitdan olingan energiya sarfi orqali oz-ozini boshqarish va bunyod etishi tari-qasida talqin qilinadi. Bu tavsifdan moddalar va energiya almashinu-vi orqali organizm bilan tashqi muhit ortasida doimiy boglanish bolib turishi togrisidagi tushuncha kelib chiqadi. Organizmda moddalar atma-shinuvi assimilyatsiya jarayonlari maj-muidan iborat. Assimilyatsiya hujayra molekulyar komponentlarining, jumladan tur uchun xos bolgan moddalar oqsil, nuklein kislotalar sintezi va dissimilyatsiyasini, yani ishlatib bolingan moddalarning par-chalanishi va organizmdan chiqarili-shini oz ichiga oladi. Mazkur jarayon energiyaning qayta taqsimlanishi orqali sodpr boladi. Bu jarayonda avtotrof fotosintezlovchi organizmlar yashil osimliklar, fototrof bakteriyalar quyosh energiyasini ozlashtirib, uni kimyoviy boglar energiyasiga aylantiradi. Xemo-sintezlovchi avtotrof temir va ol-tingugurt bakteriyalari kam oksidlangan anorganik birikmalar energiyasidan, geterotroflar esa avtotroflar yoki b. geterot-roflar sintezlagan organik moddalarning parchalanishi natijasida hosil bolgan energiyadan foydalanadi. Metabolitik ozgarishlar davomida energiyaning kop qismi issiqlik shaklida yoqotilishi natijasida organizm - muhit sistemasi entro-piyasi oshadi.

H.ga moddalar almashinuvi jarayoni sifatida qarash oz ahamiyatini yoqotmagan, lekin bu qarashlar yangi malumotlar bilan boyib bormoqda.

Moddalar almashinuvi - hayot uchun zarur bolgan tuzilmalarning saqlanib turishi va hosil bolishining zurur sharti sifatida har bir organizm turi uchun oziga xos boladi. H.ning zamonaviy tavsifiga kora, uning asosiy xossalariga modddlar almashinuvi bilan bir qatorda oz-ozini yaratish repro-duksiya, irsiylanish va ozgaruvchanlik namoyon qilish, osish va rivojlanish, tasirlanish va tasirga javob berish, oz-ozidan boshqarilish, ritmlilik, energiyaga muh-tojlik va boshqa xususiyatlar ham kiradi. Muayyan tuzilgan strukturalarning buzilishi bilan H. ham toxtaydi. Struk-turalarning oziga xos xususiyatlari matritsa usulida kopayadigan genetik programmada mavjud bolgan axborot bilan bogliq. Matritsa sintezi jarayonida genetik programmadan xato nusxa olinishi mutatsiya mumkin. Buning natijasida olingan programma nus-xalar ortasida farq konvariant replikatsiya paydo boladi. Mutatsiyalarning asosiy qismi evolyutsiyaning dastlabki davrlarida sodir boladigan reparatsiya mexanizmlari orqali yoqotiladi, lekin saqlanib qolgan irsiy ozgarishlarning ozi organizmlarning xilma-xil bolishi va ularda tashqi muhit sharoitiga har xil moslanishlar vujudga kelishi uchun yetarli boladi. Organizmlar belgilarining xilma-xilligi tabiiy tanlanish uchun shart-sharoit yaratadi; bu esa, oz navbatida. yashash sharoitiga qarab organizmlarning mukammalla-shuvi progress ga yoki ular tuzili-shining soddalashuvi refessga olib keladi. Shunday qilib, H. oz mohiyatiga kora oz-ozini yaratadigan jarayon sifatida evolyutsiyaning shart-sharoitlarini belgilab beradi. Yer yuzasida H. molekulyar, hujayra, organizm, populyatsiya, tur, biogeotsenez ekosistema va biosfera darajalarida namoyon boladi. Biologiya fanlarining 20-asrda erishgan yutuqlari asosida ishlab chiqilgan H.ning zamonaviy tavsiflari uni tabiatan moddiy emasligi togrisidagi gayri-tabiiy nazariyalarga orin qoldirmaydi. Shuning bilan birga bu tavsiflar H.ni faqat fizik-kimyoviy qonuniyatlar bilan boglab qoyishga imkon bermaydi. Moddalar almashinuvi asosida amalga oshiriladigan matri-sa sintezi va undan kelib chiqadigan biologik evolyutsiya notirik tabiat uchun xos bolmaydi. Mohiyatiga kora H. notirik tabiatga nisbatan materiya harakatining ancha yuksak dara-jadagi shakli xisoblanadi.

Ld.: Engelgardt V.A., Poznaniye yavleniy jizni. M., 1984; Yugay G.A. Obshaya georiyajizni, M., 1985;Gibor G. Jizn i yeye proisxojdeniye, per. s vengerskogo, M. 1984; Umumiy biologiya, T., 2004;Mavlonov O., Biologiya, T., 2003.

Ochil Mavlonov.

                                     
  • Hayot falsafasi - hayotning mazmuni, maqsadi, qadr - qimmati haqidagi muammolarni tadqiq va talqin etuvchi falsafiy oqim. 19 - asr oxiri - 20 - asr boshlarida
  • Hayot mamot o yinlari, 2008 2010 - yillar davomida Amerikalik yozuvchi Suzanne Collins tomonidan yozilgan, hamda, uch romandan tashkil topgan to plam
  • Bezovtalikni tark etish va yangi hayot boshlash sirlari inglizcha: How to Stop Worrying and Start Living - amerikalik psixolog Dale Carnegie qalamiga
  • Hayot Naimov 1912.21.3 - Buxoro - 1995.14.2 - aktyor, rejissyor O zbekiston xalq artisti 1967 Buxoro musiqa bilim yurtini tugatgan 1930 Buxoro
  • Hayot uchun xavfli - komediya film. Spartak Molodsov Leonid Kuravlyov - hamma narsaga e tiborli va tartibli inson. Bir kuni u yo lda uzilib yotgan
  • Economist Intelligence Unit agentligi tomonidan tuzilgan hayot sifati indeksi - 10 xil ko rsatkich bo yicha dunyo mamlakatlaridagi aholining yashash darajasini
  • Hayot haqida fanlar tirik organizmlarni ilmiy yo sinda o rganadigan fan sohaslarini o z ichiga oladi, mikroorganizmlar, o simliklar, hayvonlar, odamlar
  • Hayot go zal italyancha: La vita e bella - 1997 - yilda suratga olingan italyan tragikomediya filmi. Film italyan yahudiysi Guido Orefice Roberto Benigni ning
  • Hayot - mamot inglizcha: Lost, o zbekchaga tarjima qilinganda yo qolgan yoki adashgan ma nosini beradi AQShdagi ABC televizion kanaliga oid serialdir
                                     

Sogindim (albom)

"Sogindim" - ozbek qoshiqchisi Rayhonning 2007-yil chiqqan oltinchi albomi. Albomga quyidagi qoshiqlar kiritilgan: Izlaysan Ortamizda Sogindim Kel Ждать Baka-bang Sen ketding Intro Meni esla Tavba qildim Unday dema Davron Ergashev bilan duet Seni deb Bonus treklar: Yodingdami? remiks Yonimda bolgin Hech ayrilma remiks To hayot ekanman remiks Kel remiks Dilbarijon Dervishi bilan duet

                                     

Tanqid (manolari)

Tanqid: Tanqid faoliyat, adabiy tanqid, tanqidchilik - adabiy faoliyat turi, badiiy asarni, shuningdek, bu asarda aks ettirilgan hayot hodisalarini taqlil va talqin etish. Tanqid - 1) biror narsaga baho berish maqsadida uni taxlil qilish, muhokama qilish mas.

                                     

Ob (manolari)

Ob: Ob - RF va Yer sharidagi eng yirik daryolardan biri; Rossiyada sersuvligi jihatidan 3-orindagi Yenisey va Lenadan keyin daryo. Ob mehnat faoliyati, ov qilish, shikor - yovvoyi hayvon va parrandani ovlash; odamning hayot kechirish jarayonidagi qad.

                                     

Geteroxromiya

Geteroxromiya - ong va chap koz yey pardalarining yoki bir koz yoy pardasi turli qismlarining har xil rangli bolishi. Tugma yoki hayot davrida kelib chiqadi. Boyin simpatik nervining zararlanishi G.ga sabab boladi. Deyarli hamisha Gorner sindromi qayd qilinadi.

                                     

Kashkaylar

Kashkaylar - Erondagi xalq. 780 ming kishi. Qabila, guruhlarga bolinib yarim kochmanchilik bilan hayot kechiradilar. Ozarbayjon tili lahjasida sozlashadilar. Dindorlari - shia musulmonlar. K. kochmanchi chorvachilik, dehqonchilik, gilam va jun mato bilan shugullanadi.