ⓘ Harorat - moddaning holatini issiq-sovuqligini tavsiflaydigan fizik kattalik. Harorat - bu jismni tashkil qiluvchi elementar zarralar atom va molekulalarning xa ..

Daraja

Daraja quyidagilardan birini anglatadi: Son darajasi - matematik manoda: bir necha teng kopaytuvchilar kopaytmasidagi kopaytuvchilar soni Bosqich - biror ish-harakatning bosqichi Harorat darajasi harorat gradusi ham deyiladi - turli harorat shkalalaridagi harorat birliklarining umumiy nomlanishi Burchak darajasi burchak gradusi ham deyiladi - geometriyada: burchak olchov birligi

Muzlatgich

Muzlatgich maishiy texnika vositasi bolib, oz ichidagi mahsulotlarni tashqi sharoit va haroratdan saqlaydi. Muzlatgich termoizolatsiyalangan javon va mexanik, elektr yoki kimyoviy issiqlik nasosidan iborat. Nasos javondan issiqlikni tashqariga siqib chiqaradi, natijada javon ichi atrof-muhitdan sovuqroq ushlab turiladi. Sovutish oziq-ovqatni uzoq saqlash va unda bakteriyalar kopayishining oldini olish uchun zarur. Muzlatgich javoni ikki qismga ajratiladi. Yuqoridagi qism muzxona deyiladi, u yerda harorat −10 °C kuchli muzlatgichlarda −30 °C dan 0 °C gacha ushlanadi. Muzxona ostidagi bolimd ...

Haroratni olchash usullari

Harorat bu jismni tashkil qiluvchi elementar zarralar ning xarakati kinetik energiyasining orta statistik intensivligini ifodalovchi fizik kattalik. Harorat bu-jismning isitilganlik darajasi. Harorat birligi sifatida Kelvin gradusi qabul qilingan. SI birliklar tizimida 1°K suvning uchlanma nuqtasi termodinamik xaroratining 1/273.16 qismiga teng deb qabul qilingan. Shuningdek 0°C=273.15°K. Xaroratni suyuqlik termometrlari, termopara, termorezistorlar yoki masofaviy olchash uchun optik datchiklardan foydalanib olchash mumkin. Simobli Termometr bilan olchanganda, germetik naycha idish ichidag ...

Detonator

Detonator - artilleriya va b. qurolyaroqlarda asosiy zaryadni, shuningdek, yer qazish ishlarida yerga komilgan zaryadni portlatuvchi modda. Ishlash tarzi detonatsiya kapsulalari va shnurlarida qollaniladigan oson portlovchi moddaning boshqa moddalarni kuchli portlatishi xossasiga asoslangan. Termoyadro qurollarida plutoniy, uran izotoplari D. sifatida ishlatiladi. Bu izotoplar portlaganda termoyadro reaksiyasi hosil qilish uchun zarur boladigan bir necha on mln. daraja harorat vujudga keladi. Bunday D. tuzilishi jihatdan umumiy atom zaryadi dan deyarli farq qilmaydi.

Ishlab chiqarish sanitariyasi

Ishlab chiqarish sanitariyasi - sanitariyannng bir bolimi; soglom va xavfsiz mehnat sharoitini taminlashga qaratilgan sanitariyasoglomlashtirish chora-tadbirlarini ishlab chiqadi va hayotga tatbiq etadi. Kasb kasalliklarinchng oldini olish, shuningdek, korxona va u joylashgan hududda sanitariyagigiyena normalariga bekamu-kost rioya qilish, ishchixizmatchilarning ish joylarini yoritish, isitish, shamollatish va h.k.ning gigiyena talablari darajasida bolishini taminlash masalalari bilan shugullanadi. Bulyrdan tashqari, i.ch. omillari, mas, havodagi chang, kimyoviy moddalar miqdori, shuningde ...

Potentiometriya

Potensiometrik analiz usullari elektrod potensialini ochishga asoslangan bolib, elektrod potensiali bilan eritmaning konsentratsiyasi orasidagi boglanishni organadi. Elektrolit eritmasiga elektrodlar tushirilganda, elektrod bilan eritma orasidagi sirt chegarasida potensial yuzaga keladi. Bu potensial Nernst tenglamasi yordamida ifodalanadi: E = E 0 + R T n F ln ⁡ a O x a R e d {\displaystyle E=E^{0}+{\frac {RT}{nF}}\ln {\frac {a_{\rm {Ox}}}{a_{\rm {Red}}}}}, Bu yerda: R {\displaystyle R} - universal gaz doimisi, 8.314 Дж/mol K teng; T {\displaystyle T} - mutloq harorat; F {\displaystyle F} ...

                                     

ⓘ Harorat

Harorat - moddaning holatini issiq-sovuqligini tavsiflaydigan fizik kattalik.

Harorat - bu jismni tashkil qiluvchi elementar zarralar atom va molekulalarning xarakati kinetik energiyasining orta statistik intensivligini ifodalovchi fizik kattalik. Xarorat birligi sifatida Kelvin gradusi qabul qilingan. SI birliklar tizimida 1K suvning uchlanma nuqtasi termodinamik xaroratining 1/273.16 qismiga teng deb qabul qilingan. Shuningdek Kelvin gradusini mutloq nol xarorat xam deb yuritiladi. Chunki 0 K da xar qanday moddada molekulyar xarakat toxtaydi. Texnikada esa kelvin shkalasidan tashqari Tselsiy shkalasi xam keng qollaniladi. Tselsiy shkalasi suvning qaynash va muzlash xaroratlariga asoslangan va kelvin bilan quyidagi bogliqlikka ega: 1K =273.15 S. Farengeyt shkalasiga kora esa 0S = 32F va 100S = 212F. Farengeyt shkalasi nochiziqli shkala bolib, tS = 5/9 tF-32 va aksincha tF=9/5 tS +32 tarzida nisbatda boladi. Reomyur shkalasiga kora esa suvning muzlash xarorati 0R va qaynash xarorati 80R etib belgilangan. 1R=1.25 S

Harorat umumiy qilib aytganda, predmet va atrof muhitning shunaqa xususiyatiki, qaysiki inson sezgi organlariga sovuq, issiq va xok. sifatida tasir etadi. Harorat, modda zarralarining kinetik energiyasi bilan ozaro bogliqdir.

Harorat SI da kelvinlarda K olchanadi. Yordamchi olchov birligi sifatida esa Tselsiy darajasidan °C keng foydalaniladi.

Haroratni olchashda termometr, termal tomoshabin, termopara, optik pirometr va xok. ishlatiladi.

                                     

1. Tarixi

Qadimda "harorat", tanasi issiqroq odamlarda boshqa odamlarga nisbatan, koproq oziga xos xususiyatga - teplorodga ega deb tushunilgan. Shuning uchun harorat deganda kuchli tananing oziga xos xususiyati va teplorod tushunilgan. Shundan kelib chiqib spirtli ichimliklarning quvvati va harorat, bir xil - graduslarda olchanadi.

                                     
  • Samarador harorat - o simlik faol o sishi, rivojlanishi va hosilining shakllanishi uchun zarur bo lgan havo yoki tuproq harorati. Shu chegaradan past
  • Faol harorat foydali haporat - qishloq xo jaligi ekinlarining rivojlanishiga qulay ta sir ko rsatadigan havo harorati. Qishloq xo jaligi ekinlari faol
  • redirect Faol harorat
  • geometriyada: burchak o lchov birligi Harorat darajasi harorat gradusi ham deyiladi - turli harorat shkalalaridagi harorat birliklarining umumiy nomlanishi
  • Qaynash harorati - biror moddaning suyuq holatdan gaz holatiga o tishidagi harorat
  • Erish harorati Qotish harorati - biror moddaning qattiq holatdan suyuqlikka o tishi va aksincha dagi harorat
  • Gradus lot. gradus - qadam, daraja yoki daraja - temperaturaning turli shkalalariga muvofiq keladigan har xil birliklarining umumiy nomi. Selsiy G.i
  • muzxona deyiladi, u yerda harorat 10  C kuchli muzlatgichlarda 30  C dan 0  C gacha ushlanadi. Muzxona ostidagi bo limda esa harorat suv muzlash nuqtasidan
  • Termofil o simliklar termo... va yun. phileo - sevaman - issiqsevar, past harorat Q1 - 6 da usa olmaydigan o simliklar. T.o ga issiq mamlakatlarda tarqalgan
  • redirect Faol harorat