ⓘ Zarbulmasal. ,Zarbulmasal arabcha zarb va masal sozlarining qoshilishidan hosil bolgan bolib,masallar yigindisi manosin beradi. Masal sozi otmishda biz hozir qo ..

                                     

ⓘ Zarbulmasal

,Zarbulmasal" arabcha zarb va masal sozlarining qoshilishidan hosil bolgan bolib,masallar yigindisi" manosin beradi. Masal sozi otmishda biz hozir qollaydigan maqol manosida ishlatilgan. Zarbulmasal maqol, matal va ramzli hikoyalar asosida yaratilgan talimiy hikoyalar. Bunday hikoyalar kopincha pand-nasihat manosida bolib, malum goyani yoritish uchun xizmat qiladi. Zarbulmasallarda majoziy mano, kinoya, razm yetakchi badiiy vosita sifatida qollaniladi. "Kalila va Dimna", "Marzbonnoma", "Sindbodnoma", "Qobusnoma", Sadiy Sheroziyning "Guliston" i, Muhammad Ali Habaliyning "Jome ut-tamsil" asari zarbulmasalga misol boladi. Gulxaniyning "Zarbulmasal" asari ushbu janrning mukammal namunalaridan biri hisoblanadi.

Zarbulmasal - maqol, matal va ramzli hikoya asosida yaratilgan talimiy hikoyalar. Z.da muayyan hikoyalar tarkibida, ularning xulosasi sifatida matallar keltiriladi. Bazan masal, matallarning mazmuni asosida xikoyalar yaratiladi. Bunday hikoyalar kopincha pandnasihat manosida bolib, malum goyani yoritish uchun xizmat qiladi. Z.da majoziy mano, kinoya, ramz yetakchi badiiy vosita sifatida qollaniladi. "Kalila va Dimna", "Marzbonnoma", "Sindbodnoma", "Qobusnoma" va Sadiy Sheroziyning "Guliston"i, Muhammad Ali Habaliyning "Jome uttamsil" asari Z.ga misol boladi. Gulxaniy va Rojiyning "Zarbulmasal" lari, Z.ning mukammal namunalari hisoblanadi.