ⓘ Geografik koordinatalar - yer sathidagi nuqtaning vaziyatini ekvator tekisligi va boshlangich meridian tekisligiga nisbatan olchangan kenglik vauzunlik deb atal ..

Yer magnetizmi

Yer magnetizmi, geomagnetizm - 1) Yerning magnit maydoni; 2) geofizika bolimi. Yer magnit maydonining fazoda taqsimlanishini va vaqt davomida uzgarishini, shuningdek, u bilan bogliq ravishda Yerda va atmosferada sodir boladigan fizik jarayonlarni organadi. Magnit maydonining kuchlanishi T vektor bilan belgilanadi. Gvektorning miqdori Ye. m. elementlari, yani magnit maydonining ogish burchagi D, gorizontal tashkil etuvchisi Ya, egilish burchagi va vertikal tashkil etuvchisi Z bilan ifodalanadi. Ye. m. elementlari togri burchakli koordinatalar sistemasida quyidagicha joylashgan: X - geografi ...

                                     

ⓘ Geografik koordinatalar

Geografik koordinatalar - yer sathidagi nuqtaning vaziyatini ekvator tekisligi va boshlangich meridian tekisligiga nisbatan olchangan kenglik vauzunlik deb ataluvchi burchak qiymatlari. Astronomik va geodezik G. k. boladi. Referens-ellipsoid sirtida geodezik olchashlar natijasida olingan va hisoblangan kenglik va uzunlik geodezik koordinatalar deyiladi. Ular, odatda, V va J harflari bilan belgilanadi. Astronomik koordinatalar osha nuqtalarning referens-ellipsoid sirtida osmon yoritqichlarini kuzatish orqali aniqlangan koordinatalarga aytiladi. Bu koordinatalar r va u bilan belgilanadi. Geodezik koordinatalar berilgan nuqtadan referens-ellipsoid ustiga tushirilgan normal chizigiga bogliq, G. k. esa osha nuqtadan tushirilgan shovun chizigiga nisbatan olinadi. Kengliklar meridian boylab ekvatorning har ikki tomoniga qarab 0° dan 90° gacha hisoblanadi va ekvatordan shimolidagi kengliklar shim., janubidagilari - janubiy kengliklar deb ataladi. Mas, Toshkent shahri 4GZS shahri k.da joylashgan. Uzunliklar boshlangich meridian 0° dan 360° gacha yoki sharqqa, yoxud garbga hisoblanadi. Mas, Samarkand shahri 67° shq. u.da joylashgan. Shuningdek, boshlangich meridian 0° dan 180° gacha sharqqa va garbga hisoblashda ham qollaniladi. Ular parallellar boylab hisoblanadi. Xalqaro kelishuvga muvofiq, London chekkasidagi eski Grinvich astronomik rasadxonasidan otuvchi meridian "boshlangich meridian", "nolinchi meridian" deb qabul qilingan. Qadimda uzunliklarni olchashda turli joylardan otgan meridianlar - Ferro olari, Parij, Berlin, Rim, Nankin rasadxonalari, Rossiya uchun 19-asrgacha Pulkovo rasadxonasidan otgan meridian bosh meridian qilib olingan. Sharkda Orta asrlarda harita tuzishda Xojand sh.dan otgan meridianni bosh meridian deb qabul qilinganligi togrisida malumotlar bor.

Koordinatalar geografik koordinatalar, nuqtaning tekislik yoki fazodagi vaziyatini belgilaidigan miqdorlardir.

                                     

Gradus tori

Gradus tori - geografik harita va globuslarda meridianlar va parallellarning kesishishidan hosil bolgan tor. Yer yuzasidagi geografik koordinatalar - uzunliklar va kengliklarni aniqlashga yoki haritaga koordinatalar boyicha obyektlarni tushirishga xizmat qiladi. Muayyan meridianning barcha nuqtalari bir uzunlikka, parallelning hamma nuqtalari esa bir xil kenglikka ega boladi.

                                     

Qutb (manolari)

Qutb: Qutb - 1) q. Geografik qutblar; 2) Geomagnit qutblar; 3) Olam qutblari; 4) elektr zanjiri yoki magnitning qarama-qarshi tomonlaridan biri musbat qutb yoki manfiy qutb; 5) keng,manoda - bir-biriga zid ikki xil narsa; qarama-qarshi tomon. Qutb matematika matematikada - 1) koordinatalar tizimida Q.