ⓘ Abdullaxon Bandi – XVI-asrning 80-yillarida Buxoro hukmdori Abdullaxon II qurdirgan qadimgi suv ombori. Bu inshoot qoldiqlari Samarqand viloyati Nurota tumanida ..

                                     

ⓘ Abdullaxon bandi

Abdullaxon Bandi – XVI-asrning 80-yillarida Buxoro hukmdori Abdullaxon II qurdirgan qadimgi suv ombori. Bu inshoot qoldiqlari Samarqand viloyati Nurota tumanidan 65 km sharqda, Eski Oqchob qishlog’i yaqinidagi Beklarsoy darasida hozirgacha saqlangan.

1957-1962-yillarda O’zbekiston Fanlar Akademiyasi Tarix va Arxeologiya insituti Maxondaryo arxeolog otryadi tomonidan tekshirilgan. Abdullaxon bandining togoni slanes toshlardan qurilib, tosh palaxsalari, suvga chidamli maxsus ganch qorishmasi – qir bilan biriktirilgan. To’g’onning uzunligi asosida 73m, yuqorida 85m, balandligi 14, 5m, Abdullaxon bandi zinapoya shaklida qurilgan. Bunda suv bosimi hamda uning kuchli hisobga olingan holda togon asosini qalinligi 15, 3m, ustki qismi 4, 5m, qilinib zinapoya shaklida qurilgan. Togon oldida hosil bolgan suv taxminan 1.2mln kubometr suv to’plangan. Inshootdan quyida joy-lashgan Kamar, Oqchob, Organjiy, Ravot, Jilontamgali va Soykechar qishloqlari atrofi sugorilib obod etilgan. 16-asrda. Abdullaxon bandi suvning oqib chiqishi uchun kerakli inshootlar konplekti bilan ta’minlangan.

                                     
  • tumanidagi G ishtband 12 - asr shu tumandagi Beglarsoy darasida qurilgan Abdullaxon bandi 16 - a. 2 qum bosishni to xtatish uchun qurilgan to siq, ihota
  • tumanidagi G ishtband 12 - asr shu tumandagi Beglarsoy darasida qurilgan Abdullaxon bandi 16 - a. 2 qum bosishni to xtatish uchun qurilgan to siq, ihota
  • Karvon yo llarida sardobalar, rabotlar, kanallar, suv omborlari qarang Abdullaxon bandi ko priklar masalan. Surxondaryoda xalq orasida Iskandar ko prigi
  • Oqchob kabi qishloqlar suv ichadi. B. vodiysida 16 - asrda qurilgan Abdullaxon bandi tug oni qoldiqlari saqlangan. O zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000 - yil
  • rivojlangan, madaniy hayot ancha yuksalgan. Juda kup sug orish inshootlari: Abdullaxon bandi Tuyatortar kanali, Oqchopsoy to g oni va suv ombori, Vaxshdan chiqarilgan
  • 12 - asrda Katgaqo rg on tumanida g isht T. qurilgan. 16 - asrda qurilgan Abdullaxon bandi T.ining bal. 15 m, uz. 83 m, eni 4, 5 m bo lgan. O sha paytlarda T.
  • ko rsatadi. Tuman hududida Nurota shahridagi me moriy obidalar bilan birga Abdullaxon bandi gidrotexnika inshooti qoldiqlari 16 - asr saqlanib qolgan. 1935 - yildan