ⓘ Loyihaviy iqtisodiyot yoki mamuriy-buyruqbozlik iqtisodiyoti bu tizim amalda barcha moddiy resurslarga ijtimoiy aniqrogi davlat mulkchiligining hukmronligi va m ..

                                     

ⓘ Loyihaviy iqtisodiyot

Loyihaviy iqtisodiyot yoki mamuriy-buyruqbozlik iqtisodiyoti bu tizim amalda barcha moddiy resurslarga ijtimoiy aniqrogi davlat mulkchiligining hukmronligi va mamuriy organlar tomonidan iqtisodiy qarorlarning markazlashgan tartibda qabul qilinishi bilan xarakterlanadi. Foydalanadigan resurslarning hajmi, mahsulotning tarkibi va taqsimlanishi, ishlab chiqarishni tashkil qilish kabilarga tegishli barcha muhim qarorlar markaziy boshqarish organlari tomonidan qabul qilinadi.