ⓘ Nur surasi - Quronning 24-surasi. Madaniy suralardan biri, 64 oyatdan iborat. Bu sura Quronning 350–359-sahifasida va 18-juzida joylashgan. 102-bolib nozil bolg ..

                                     

ⓘ Nur surasi

Nur surasi - Quronning 24-surasi. Madaniy suralardan biri, 64 oyatdan iborat. Bu sura Quronning 350–359-sahifasida va 18-juzida joylashgan. 102-bolib nozil bolgan.

                                     

1. Asosiy mavzusi

Suraning asosiy mavzusi Islomiy jamiyatdagi axloq-odob qonun-qoidalaridir. Unda musulmonlarning bir-birlari bilan ornatishlari lozim bolgan munosabatlaridan tortib, islomiy oilalarning ichida barpo qilinishi zarur bolgan toza iqlim va pokiza muhit yol-yoriqlarigacha batafsil bayon qilinadi.

Yana bu surada jamiyatni fisqu-fasoddan toza tutish, nasl-nasablarni aralashib ketishidan saqlash va insonlarni axloqiy tubanlikdan asrash uchun Alloh taolo farz qilib qoygan ayrim jazo choralari, jumladan zinokorlikka qarshi, tuhmatchilikka qarshi Islomiy jazo choralari ham zikr qilinadi. Va bu bilan Islom nazarida kishi uchun birovning molini nohaq olish qanday harom sanalsa, birovning or-nomusiga tegish yoki nohaq obrosini tokish ham shunday harom ekanligi uqtiriladi.

Suraning "Nur" deb nomlanishining sababi, birinchidan, undan Alloh yeru-osmonlarning nuri - asl ijodkori ekanligi xususidagi gozal oyati karimalar orin olgani bolsa, ikkinchidan, bu surada insonlar baxtli, saodatli hayot kechirishlari uchun nur kabi zarur bolgan ilohiy ahkomlar mavjudligidir.

                                     
  • Tag obun surasi arabcha: سورة التغابن, nomining ma nosi - Bir - birlarini aldash - ziyon yetkazish kuni - Qur onning 64 - surasi Madaniy suralardan biri
  • A lo surasi arabcha: سورة الأعلى, nomining ma nosi - Eng oliy zot - Qur onning 87 - surasi Makkiy suralardan biri, 19 oyatdan iborat. Bu sura Qur onning
  • Maorij surasi arabcha: سورة المعارج, nomining ma nosi - Osmon qavatlari - Qur onning 70 - surasi Makkiy suralardan biri, 44 oyatdan iborat. Bu sura Qur onning
  • Jum a surasi arabcha: سورة الجمعة, nomining ma nosi - Juma kun - Qur onning 62 - surasi Madaniy suralardan biri, 11 oyatdan iborat. Bu sura Qur onning
  • G oshiya surasi arabcha: سورة الغاشية, nomining ma nosi - O rab olguvchi - Qur onning 88 - surasi Makkiy suralardan biri, 26 oyatdan iborat. Bu sura Qur onning
  • Ixlos surasi arabcha: سورة الإخلاص, nomining ma nosi - Xolis qilish - Qur onning 112 - surasi Makkiy suralardan biri, 4 oyatdan iborat. Bu sura Qur onning
  • Haaqqah surasi arabcha: سورة الحاقة, nomining ma nosi - Aniq ro y berguvchi - Qur onning 69 - surasi Makkiy suralardan biri, 52 oyatdan iborat. Bu sura
  • Duxon surasi arabcha: سورة الدخان, nomining ma nosi - Tutun - Qur onning 44 - surasi Makkiy suralardan biri, 59 oyatdan iborat. Bu sura Qur onning 496 498 - sahifasida
  • Zuxruf surasi arabcha: سورة الزخرف, nomining ma nosi - Zeb - ziynat - Qur onning 43 - surasi Makkiy suralardan biri, 89 oyatdan iborat. Bu sura Qur onning
  • G ofir surasi arabcha: سورة غافر, nomining ma nosi - Mag firat qilguvchi - Qur onning 40 - surasi Makkiy suralardan biri, 85 oyatdan iborat. Bu sura Qur onning