ⓘ Hadid surasi - Quronning 57-surasi. Madaniy suralardan biri, 29 oyatdan iborat. Bu sura Quronning 537–541-sahifasida va 27-juzida joylashgan. 94-bolib nozil bol ..

                                     

ⓘ Hadid surasi

Hadid surasi - Quronning 57-surasi. Madaniy suralardan biri, 29 oyatdan iborat. Bu sura Quronning 537–541-sahifasida va 27-juzida joylashgan. 94-bolib nozil bolgan.

Madinada Zalzala surasidan keyin nozil bolgan. U 29 oyat, 544 kalima va 2476 harfdan iborat. Mufassal suralardan. Tartib raqami boyicha Quronda 57-­sura. Surada ilohiy korsatmalar, yani shariat hukmlari bilan birga, mominlar jamiyatini tarbiyalashga, aqidaviy masalalarga doir oyatlar bayon etilgan. Sura uch asosiy mavzuni qamragan: 1. Borliqning barchasi Allohniki: uni Ozi yaratishi va xohlaganicha tasarruf qilishi; 2. Din yolida mol va jonni fido qilish; momin va munofiq orasidagi farq bolishi; 3. Bu dunyo xavaslarining yolgonchi ekani, momin kishi oxiratini obod qilishi yolida Alloh roziligini topishga harakat qilishi.U borliqdagi barcha narsa - inson, hayvon, daraxt va boshqa narsalar doimo Allohga tasbeh aytib, uluglab turishi haqida xabar berish bilan boshlanadi. Shundan keyin Alloh taoloning ilohiy sifatlari bayon qilinadi. Bu suradan mominlarni Alloh ularga ato etgan narsalardan saxovat qilishga chorlagan oyatlar ham orin olgandir. Boylik Allohniki, u insonning qoliga omonat sifatida qoyilganligi zikr etilgan. Sura mominlar bilan munofiqlarning oxiratdagi ahvoli togrisida xabar berib, u joyda munofiqlar dunyodagi kabi mominlar orasiga qoshilib keta olmasdan, ajralib qolishlarini uqtiradi va bu hayoti dunyoning otkinchi ekanligini bahor yomgiri ostida tort kun barq urib ochilib, song yoz issigiga bardosh bera olmay qurib, qovjirab qoladigan chechaklarga tashbeh qilinadi. Sura Iso paygambar yollariga ergashgan ahli kitoblarni Allohdan qorqishga va U zotning songgi paygambari Muhammad sollallohu alayhi va sallamga imon keltirishga davat qilish bilan xotima topadi. Bu surada kishilarning tinchlik kunlarida ham, urushlarida ham birdek zarur va foydali bolgan temir moddasi haqida 25­oyatda metall turlari va ularning xislatlari haqida zikr qilingani uchun u "Hadid - Temir" surasi deb nomlangandir.

                                     
 • Tag obun surasi arabcha: سورة التغابن, nomining ma nosi - Bir - birlarini aldash - ziyon yetkazish kuni - Qur onning 64 - surasi Madaniy suralardan biri
 • A lo surasi arabcha: سورة الأعلى, nomining ma nosi - Eng oliy zot - Qur onning 87 - surasi Makkiy suralardan biri, 19 oyatdan iborat. Bu sura Qur onning
 • Maorij surasi arabcha: سورة المعارج, nomining ma nosi - Osmon qavatlari - Qur onning 70 - surasi Makkiy suralardan biri, 44 oyatdan iborat. Bu sura Qur onning
 • Jum a surasi arabcha: سورة الجمعة, nomining ma nosi - Juma kun - Qur onning 62 - surasi Madaniy suralardan biri, 11 oyatdan iborat. Bu sura Qur onning
 • G oshiya surasi arabcha: سورة الغاشية, nomining ma nosi - O rab olguvchi - Qur onning 88 - surasi Makkiy suralardan biri, 26 oyatdan iborat. Bu sura Qur onning
 • Ixlos surasi arabcha: سورة الإخلاص, nomining ma nosi - Xolis qilish - Qur onning 112 - surasi Makkiy suralardan biri, 4 oyatdan iborat. Bu sura Qur onning
 • Haaqqah surasi arabcha: سورة الحاقة, nomining ma nosi - Aniq ro y berguvchi - Qur onning 69 - surasi Makkiy suralardan biri, 52 oyatdan iborat. Bu sura
 • Duxon surasi arabcha: سورة الدخان, nomining ma nosi - Tutun - Qur onning 44 - surasi Makkiy suralardan biri, 59 oyatdan iborat. Bu sura Qur onning 496 498 - sahifasida
 • Zuxruf surasi arabcha: سورة الزخرف, nomining ma nosi - Zeb - ziynat - Qur onning 43 - surasi Makkiy suralardan biri, 89 oyatdan iborat. Bu sura Qur onning
 • G ofir surasi arabcha: سورة غافر, nomining ma nosi - Mag firat qilguvchi - Qur onning 40 - surasi Makkiy suralardan biri, 85 oyatdan iborat. Bu sura Qur onning
 • Sho ro surasi arabcha: سورة الشورى, nomining ma nosi - Maslahat - Qur onning 42 - surasi Makkiy suralardan biri, 53 oyatdan iborat. Bu sura Qur onning