ⓘ Abasa surasi. Abasa - Quronning 80-surasi nomi. 42 oyatdan iborat. Makkada nozil bolgan. Rivoyat qilinishicha, Muhammad Quraysh zodagonlaridan bir guruhini islo ..

                                     

ⓘ Abasa surasi

Abasa - Quronning 80-surasi nomi. 42 oyatdan iborat. Makkada nozil bolgan. Rivoyat qilinishicha, Muhammad Quraysh zodagonlaridan bir guruhini islomga davat qilib turganida Abdulloh ibn Ummi Maktum ismli ikki kozi kor bir sahoba kelib: "YO rasululloh, menga Alloh sizga bildirgan narsalardan talim bering", deb soraydi. Paygambarning boshqalar bilan band ekanligini sezmagan sahoba yuqoridagi gapini baland ovoz bilan bir necha bor takrorlaydi. Shunda paygambar achchiglanib, qovoq soldi va u kishidan yuz ogirib Quraysh kattalari bilan sozlashda davom etdi. Abasa surasi kozi ojiz bir kishiga royxush bermagan paygambarga tanbeh berish bilan boshlanadi va u zotga zimmalaridagi vazifalari yana bir bor uqtirilib, Quron oyatlari Alloh tomonidan pand-nasihat oladigan bandalar uchun yuborilgan bir eslatma ekanligi takidlanadi. Bu surada Alloh oz habibi va songgi paygambariga bergan tanbehi dostning dostga qiladigan begaraz muomalasi sifatida talqin etilgan.

                                     
 • yuk On hazratdan sodir bo lgan ba zi kichik sahvu xatolar. Chunonchi Abasa surasi izohida qayd etildi. 4. Zikringizni martabangizni ham baland qilib
 • Tag obun surasi arabcha: سورة التغابن, nomining ma nosi - Bir - birlarini aldash - ziyon yetkazish kuni - Qur onning 64 - surasi Madaniy suralardan biri
 • A lo surasi arabcha: سورة الأعلى, nomining ma nosi - Eng oliy zot - Qur onning 87 - surasi Makkiy suralardan biri, 19 oyatdan iborat. Bu sura Qur onning
 • Maorij surasi arabcha: سورة المعارج, nomining ma nosi - Osmon qavatlari - Qur onning 70 - surasi Makkiy suralardan biri, 44 oyatdan iborat. Bu sura Qur onning
 • Jum a surasi arabcha: سورة الجمعة, nomining ma nosi - Juma kun - Qur onning 62 - surasi Madaniy suralardan biri, 11 oyatdan iborat. Bu sura Qur onning
 • G oshiya surasi arabcha: سورة الغاشية, nomining ma nosi - O rab olguvchi - Qur onning 88 - surasi Makkiy suralardan biri, 26 oyatdan iborat. Bu sura Qur onning
 • Ixlos surasi arabcha: سورة الإخلاص, nomining ma nosi - Xolis qilish - Qur onning 112 - surasi Makkiy suralardan biri, 4 oyatdan iborat. Bu sura Qur onning
 • Haaqqah surasi arabcha: سورة الحاقة, nomining ma nosi - Aniq ro y berguvchi - Qur onning 69 - surasi Makkiy suralardan biri, 52 oyatdan iborat. Bu sura
 • Duxon surasi arabcha: سورة الدخان, nomining ma nosi - Tutun - Qur onning 44 - surasi Makkiy suralardan biri, 59 oyatdan iborat. Bu sura Qur onning 496 498 - sahifasida
 • Zuxruf surasi arabcha: سورة الزخرف, nomining ma nosi - Zeb - ziynat - Qur onning 43 - surasi Makkiy suralardan biri, 89 oyatdan iborat. Bu sura Qur onning
 • G ofir surasi arabcha: سورة غافر, nomining ma nosi - Mag firat qilguvchi - Qur onning 40 - surasi Makkiy suralardan biri, 85 oyatdan iborat. Bu sura Qur onning