ⓘ Atseton, dimetilketon, CH 3 COCH 3 - organik birikma, eng oddiy keton. Mol. m. 58.079. Uchuvchan oziga xos hidli, rangsiz suyuqlik, suvga yaxshi aralashadi, tez ..

                                     

ⓘ Atseton

Atseton, dimetilketon, CH 3 COCH 3 - organik birikma, eng oddiy keton. Mol. m. 58.079. Uchuvchan oziga xos hidli, rangsiz suyuqlik, suvga yaxshi aralashadi, tez og olib ketadi; zichligi 792 kg/m3, suyuqlanish temperaturasi - 94°, qaynash temperaturasi 56.2°. Ketonlarga xos xossalarni namoyon qiladi. Atsetilsellyuloza qizdirilganda keton Chj = C = O hosil boladi. Ishqorlar tasirida galogenlar bilan reaksiyaga kirishib, yodoform, bromoform, xloroform hosil qiladi. Fenol bilan bir qatorda izopropilbenzolni oksidlab va oksidlanish mahsuloti - gidroperoksidni parchalab olinadi. Adan xilma-xil mahsulotlar sintez qilish mumkin. Alan sulfa-nol ham olinadi. Atsetilsellyuloza sanoatda nitrotsellyuloza va atsetilsellyulozspt erituvchi sifatida, sintetik kauchuklar, boyoq olishda va boshqa maqsadlarda ishlatiladi.