ⓘ Aerostatika – Aeromexanikaiint gazlar ning muvozanat shartlarini va ularga botirilgan qattiq jismlarga tasirini organuvchi bolimi. Gidrostatikaniig bazi qonunla ..

                                     

ⓘ Aerostatika

Aerostatika – Aeromexanikaiint gazlar ning muvozanat shartlarini va ularga botirilgan qattiq jismlarga tasirini organuvchi bolimi. Gidrostatikaniig bazi qonunlari Aerostatika uchun ham umumiydir. Suyuqliklardan farqli ravishda gazlar ozozidan cheksiz kengayish va tashqi bosim ostida siqilish xususiyatiga ega. Yer sirtidan yuqorilashgan sari havo zichligi kamaya boradi. Yer sirtida havo zichligi eng kop boladi. Havo va gaz zichligi kotarish kuchiga tasir qiladi. Temperatura pasayganda va bosim kotarilganda zichlik ortadi va, aksincha, Yer sirtidan yuqorilashgan sari atmosferaning fizik xususiyatlari ozgara boradi: havo zichligi kamayadi, temperatura, namlik ozgaradi va hokazo Havo bosimi dengiz sathidan boshlab hisoblanadigan balandlikdan yuqori kotarilgan sari korsatkichli muayyan qonun boyicha ozgaradi. Bu qonun quyidagi formula bilan ifodalanadi: Bu barometrik formula deb yuritiladi. Bunda – havoning h = 0 dagi solishtirma ogirligi; /> 0– bosimning h = 0 dagi qiymati, r 0 esa h balandikdagi bosim. Atmosfera temperaturasining balandlik boyicha ozgarishi tufayli Barometrik formulax tuzatmalar kiritish zarur.