ⓘ Ijtimoiy fanlar ..

Demografiya

Demografiya - har yili turli sabablarga kora vafot etgan aholi ornini yangidan dunyoga kelgan avlod hisobiga toldirib borilishi qonuniyatlarini ijtimoiy-tarixiy sharoitlarga boglik holda organadigan fan. D.ning paydo bolishi asosan 17-asrning 2-yarmidan angliyalik olim J. Graunt tadqiqotlari bilan boglikdir. D. terminini 1855 y.da fransuz olimi A. Giyar qollagan. 1882 y. Xalqaro gigiyena va demografiya kongressining Jeneva sessiyasida rasmiy qabul qilingan. 19-asr oxiri - 20-asr boshlarida keng tarqaldi. Ozbekistonda, asosan 1960 y.lardan qollanila boshladi. D.ning maqsadi muayyan hudud, m ...

                                     

ⓘ Ijtimoiy fanlar

  • Ijtimoiy fanlar - jamiyat va odam hulqi bilan bog liq fanlar majmui. Ular qatoriga quyidagi fanlar kiradi: antropologiya arxeologiya iqtisodiyot tilshunoslik
  • O ZBEKISTONDA IJTIMOIY FANLAR Obshestvennme nauki v Uzbekistane - O zbekiston FAning ijtimoiygumanitar fanlar masalalarini yorituvchi ilmiy jurnali
  • bo lim fizika - texnika va matematika, kimyo - texnologiya va biologiya, ijtimoiy fanlar va 13 ilmiy muassasa ishlaydi. O zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000 - yil
  • va kimyo fanlari, biol. fanlari, geol. va geogr. fanlari, texnika fanlari, falsafa va ijtimoiy fanlar bo limlari, 80 ga yaqin i.t. muassasasi mavjud.
  • elementlar o rtasidagi munosabatlarni aks ettiradi. 19 - asr da yashagan ijtimoiy fanlar tadqiqotchilari ingliz olimi Radkliff - Braun va b. jamiyatni muayyan
  • ishladi. Akademiya Gruziya fanlar akademiyasi xabarlari 1941 y.dan Matsne Axborotnoma 1960 i.dan, Ijtimoiy fanlar bo limi organi va Mesniyeraba
  • I. f. - tarix, sotsiologiya, siyosatshunoslik, ijtimoiy psixologiya, huquq, etika va b. ijtimoiy fanlar uchun metodologiya rolini o ynaydi. I. f. dunyoqarashni
  • belgilash, tabiiy, texnikaviy, tibbiy, ijtimoiygumanitar fanlar sohasida jamiyatning ijtimoiy - iqtisodiy, ilmiytexnikaviy va ma naviyma rifiy rivojiga ko maklashuvchi
  • fanlari ijtimoiy fanlar kimyo - texnologiya, tibbiyot - biol. va qishloq xo jaligi fanlari hamda Jan. bo limi, 23 i.t. instituti, iqtisodiy, ijtimoiy tad - qiqotlar
  • uslubiyati ijtimoiy va aniq fanlar uslubiyatidan farq qiladi. Tabiiy fanlar sirasiga astronomiya, fizika, geografiya, kimyo, biologiya kiradi. Tabiiy fanlar