ⓘ Adolf von Baeyer – nemis kimyogari. Peterburg Fanlar Akademiyasining xorijiy muxbir azosi. Boeqlar va atsiklik birikmalar sintezi asoschilaridan biri. 1883 yild ..

                                     

ⓘ Adolf von Baeyer

Adolf von Baeyer – nemis kimyogari. Peterburg Fanlar Akademiyasining xorijiy muxbir azosi. Boeqlar va atsiklik birikmalar sintezi asoschilaridan biri. 1883 yilda indigoni toliq sintez qilib, uning tuzilishini aniqladi. Sistransizomeriya tushunchasini amaliyotga tadbiq etdi. Pirrol va piridin asoslarini, siydik kislota guruhi birikmalarini organdi, kondensatsiya reaksiyalarini tadqiq qildi. B.ning atsetilen, aromatik va alitsiklik uglevodorodlar sohasidagi tadqiqotlari kuchlanishlar nazariyasining kashf etilishiga olib keldi. Nobel mukofoti laureati