ⓘ Bank foiz stavkasi - bank ssudasidan foydalanganlik uchun belgilangan haq miqdori; qarz summasiga nisbatan foiz hisobida undiriladi. Uning miqdori kredit turi, ..

                                     

ⓘ Bank foiz stavkasi

Bank foiz stavkasi - bank ssudasidan foydalanganlik uchun belgilangan haq miqdori; qarz summasiga nisbatan foiz hisobida undiriladi. Uning miqdori kredit turi, muddati va qarzning vaqtida qaytarilishiga bogliq. Tijorat va davlat banklari Markaziy bank boshchiligida kreditlar uchun belgilaydigan Bank foiz stavkasi s. miqdori foiz stavkalarning butun bir tizimini tashkil etadi. Davlat shu tizimga investitsiyalar darajasi va pul muomalasini tartibga soladigan yonalishda tasir korsatadi, yani qulay iqtisodiy konyunkturani yaratadi. Bank foiz stavkasi s. qarzning kaysi tarzda va qanday berilishiga ham bogliq. Uzoq muddatli qarzning Bank foiz stavkasi s. past, qisqa muddatlisiniki yuqori boladi. Qarz yordam tarzida berilganda ham Bank foiz stavkasi s. imtiyozli boladi. Agar korxona va tashkilotlarni oz qolidagi mablagni yaxshi ishlatishga undash zarur bolsa, Bank foiz stavkasi s. oshiriladi. Bank foiz stavkasi s.ning minimal va maksimal darajasi bor. Minimal darajadagi Bank foiz stavkasi s. bankning harajatlarini qoplab, zarar kormasligini taminlashi kerak, maksimali esa bankka el qatori foyda korishni taminlashi lozim. Bank omonat lar uchun tolaydigan foiz stavkalari ssudadan foydalanganlik uchun belgilangan foiz stavkalaridan past boladi, bu esa banklarning foyda olib ishlashini taminlaydi.