ⓘ Bar - bosimning MKS birliklar tizimidan tashqari birligi. 1 bar = 105 Pa = 0.986923 atm. Meteorologiyada - atmosfera bosimini olchash uchun millibar birligi ish ..

                                     

ⓘ Bar

Bar - bosimning MKS birliklar tizimidan tashqari birligi. 1 bar = 105 Pa = 0.986923 atm. Meteorologiyada - atmosfera bosimini olchash uchun millibar birligi ishlatiladi. 1 mbar = 100 Pa=1 g Pa.