ⓘ Baxtiyoriy - xoraki hamda vinobop jaydari uzum navi. Tup i kuchli osadi. Guli ikki jinsli. Bargi katta, togarak, besh bolakchali, cheti bir oz yuqoriga qaytaril ..

                                     

ⓘ Baxtiyoriy

Baxtiyoriy - xoraki hamda vinobop jaydari uzum navi. Tup i kuchli osadi. Guli ikki jinsli. Bargi katta, togarak, besh bolakchali, cheti bir oz yuqoriga qaytarilgan, mayda arra tishli, tuksiz. Uzum boshi silindrkonussimon, katta, ortacha tigiz, ogirligi 500 - 600 g. Gujumi ortacha, tuxum shaklida, sargish-yashil, etdor va ser-shira, posti yupqa. Sentabr boshlarida pi-shadi. Tarkibidagi qand 18 - 19%. Hosildorligi 120 - 140 s/ga. Bu nav qurgoqchilikka ancha chidamli, shuning uchun lalmikor yerlarda yaxshi osadi. So-vuqqa chidami ortacha. Samarqand viloyatida keng tarqalgan.