ⓘ Baho - ijtimoiy hodisalar, inson faoliyati, xulqiga bolgan munosabat, ularning ahamiyatini, muayyan axloq me-yorlari va tamoyillariga mosligini korsatish. Inson ..

                                     

ⓘ Baho

Baho - ijtimoiy hodisalar, inson faoliyati, xulqiga bolgan munosabat, ularning ahamiyatini, muayyan axloq me-yorlari va tamoyillariga mosligini korsatish. Insonning ijtimoiy mavqei, du-nyoqarashi, madanny savnyasi. akliy va axloqiy kamoloti bilan bslgilanadi. Boshqa tomondan esa, qilingan harakat sabablari, vositalari va maqsadlarini, uning qanday sharoitda bajarilganligini, shaxs xulqidagi ornini hisobga olish bu shaxsga togri B. berishning zarur shartidir.