ⓘ Beznoitioz - asosan qoramollar orasida uchraydigan surunkali kechuvchi invazion kasallik. Besnoitia avlodiga mansub sodda jonivorlar qozgatadi. Kopincha 6 oylik ..

                                     

ⓘ Beznoitioz

Beznoitioz - asosan qoramollar orasida uchraydigan surunkali kechuvchi invazion kasallik. Besnoitia avlodiga mansub sodda jonivorlar qozgatadi. Kopincha 6 oylik va undan katta bolgan yosh mollar kasallanadi. Kasallik bokalar orqali tarqaladi. Teri elastikligi yoqolib qalinlashadi, juni toqiladi, terida qontalash yoriqlar paydo boladi, koz sklerasining yalliglanishi, keratit, korish qobiliyatining yoqolishi kuzatiladi. Klinik belgilarga, gistologik, parazitologik va serologik tek-shirish natijalariga kora diagnoz qoyiladi. Davosi ishlab chiqilmagan.

Oldini olish va qarshi kura sh: kasallangan hayvonlarni alohida ajratish va yaroqsizga chiqarish, insektitsidlar bilan B. qozgatuvchisini yoq qilish, gongni biotermik zararsizlantirish, chorvachilik binolarini dezinvaziya qilish. Soyilgan hayvonlar goshti va boshqa mahsulotlarida B. parazitlarining sistalari topilganda gosht ozuqa uni tayyorlash uchun ishlatiladi.