ⓘ Benzil spirt -, S6N5SN2ON - oddiy aromatik spirt. Xushboy, rangsiz suyuklik. Mol. m. 108.14, zichligi 1045.5 kgmg kaynash temperaturasi 205.8°. Spirt, xloroform ..

                                     

ⓘ Benzil spirt

Benzil spirt -, S6N5SN2ON - oddiy aromatik spirt. Xushboy, rangsiz suyuklik. Mol. m. 108.14, zichligi 1045.5 kg/mg kaynash temperaturasi 205.8°. Spirt, xloroform va boshqa organik erituvchilarda yaxshi, 100 g suvda 4 g eriydi. Benzil spirt tabiatda keng tarqalgan. Efir moylari tarkibida benzilatsetat, benzilbenzoat kabi murakkab birikma holida uchraydi. Benzil spirt benzil xloridga suv va ishqor tasir ettirib olinadi:Benzil spirt atirupa, sovun ishlab chiqarishda va loklarni erituvchi modda sifatida qollaniladi.