ⓘ Benzoy aldegid, S6N5SNO - organik birikma, aromatik aldegidlarning dastlabki vakili. achchiq bolom gidi keladigan rangsiz moysimon suyuqlik; tabiatda achchiq bo ..

                                     

ⓘ Benzoy aldegid

Benzoy aldegid, S6N5SNO - organik birikma, aromatik aldegidlarning dastlabki vakili. achchiq bolom gidi keladigan rangsiz moysimon suyuqlik; tabiatda achchiq bodom va shaftoli magzida amigdalin dsb ataluvchi glikozid holida uchraydi. Mol.m. 106.12; zichligi 1048 kg/m3. Qaynash temperaturasi 179°; suvda oz eriydi, spirt, benzol va dietilefirda yaxshi eriydi. Benzil xlorid, fenol va boshqa bilan azeotrop aralashmalar hosil qiladi. Uzoq saqlansa sargayadi. Havoda juda tez oksidlanib, benzoy kislota hosil qiladi. Aldegidlarga xoye hamma reaksiyalarga kirishadi. Fenol yoki aromatik aminlar bilan kondensatlanib, trifenilmetan hosilalarini beradi. Ishqor qoshib qizdirilsa, benzil spirt va benzoy kislota aralashmasi, KCN ishtirokida kondensatsiyalansa, benzoin hosil boladi. Benzoy aldegid nitrolanish, xlorlanish, sulfatlanish reaksiyalariga kirishib, asosan, lizomer birikmalar hosil qiladi. Toluolni katalizatorlar tasirida oksidlash yoli bilan olinadi Atirupa ishlab chiqarishda xushboy modda, oziq-ovqat essensiyalarining komponenti sifatida hamda turli organik moddalar ni sintez qilishda ishlatiladi.