ⓘ Benzoy kislota, S6N5SOON - aromatik kislotalarning dastlabki vakili. Matom massasi 122.05; oqtusli kristall modda. Zichligi 1316 kgm3. Suyuqlanish temperaturasi ..

                                     

ⓘ Benzoy kislota

Benzoy kislota, S6N5SOON - aromatik kislotalarning dastlabki vakili. Matom massasi 122.05; oqtusli kristall modda. Zichligi 1316 kg/m3. Suyuqlanish temperaturasi 122.4°, qaynash temperaturasi 249.2°. Suvda yomon, etanol, efir va ben zol da yaxshi eriydi. Benzoy kislota qadimdan malum organik kislotalardan biri, dastlab 17-asr boshida benzoy smolani quruq haydash yoli bilan olingan. Benzoy kislota toluan va peru balzami tarkibida erkin holda uchraydi. Yuqori tragacha qizdirilsa, benzol va karbonat angidrid hosil qiladi. Benzoy kislota va tuzlarida bakteritsid xossa bor. Sanoatda toluolni suyuq fazada 130 - 160° da va 308 - 790 kPa bosim ostida havo bilan oksidlab olinadi. Benzoy kislota fenol, kaprolaktam, benzil xlorid ishlab chiqarishda, alkid loklarga yaltirokdik, mustahkamlik va kimyovny barqarorlikni oshiruvchi qoshimcha sifatida ishlatiladi. Natriy benzoat oziq-ovqatni konservalashda, Benzoy kislota ning boshqa bazi Tuzlari esa farmatsevtik preparatlar olnshda, bazi efirlari xushboyligi tufayli parfyumeriyada ishlatiladi. Benzoy kislota ning turli hosilalari buyoq sanoatida keng qollaniladi.

                                     
  • qizdirilsa, benzil spirt va benzoy kislota aralashmasi, KCN ishtirokida kondensatsiyalansa, benzoin hosil bo ladi. Benzoy aldegid nitrolanish, xlorlanish
  • mahsulotlaridan biri. Jigar va buyraklarda benzoy kislota bilan glitsindan hosil bo ladi oziq - ovqat, ayniqsa mevadagi zaharli benzoy kislotaning zararsiz holga kelish
  • Benzoil xlorid benzoy kislota xlorangidridi S6N5SOS1 - organik birikma. Mol. m. 140, 52 xavoda tutaydigan o tkir hidli rangeiz suyuqlik qaynash temperaturasi
  • nurlar ta sirida portlab parchalanadi. Benzoil peroksid gidrolizlanganda benzoy kislota va benzoil gidroperoksid hosil bo ladi. Benzoil peroksid benzoil xloridga
  • ishlab chiqariladi. T.ni katalitik oksidlab, benzil spirt, benzaldegid, benzoy kislota malein angidrid hosil qilinadi. T. kaprolaktam bo yoklar, portlovchi
  • ma lum. Mas, sirka A. SN3SO 2O, benzoy A. S6N5SO 2O va boshqa kimyo sanoatida atsil - lovchi vosita sifatida karbon kislota qoldig i RCO ni birikmalarga kiritish