ⓘ Berilliy karbid - berilliy bilan uglerodning kimyoviy birikmasi. Berilliy karbid berilliy kukunini grafit bilan aralashtirib, 2100 - 2200C° da qizdirib olinadi. ..

                                     

ⓘ Berilliy karbid

Berilliy karbid - berilliy bilan uglerodning kimyoviy birikmasi. Berilliy karbid berilliy kukunini grafit bilan aralashtirib, 2100 - 2200C° da qizdirib olinadi. Un dan yuqori trada otadigan yadro reakinyalarini susaytiruvchi vosita sifatida foydalanish mumkin.

                                     

1. Kimyoviy reaksiyalari

3 B e 2 C + 2 N 2 ⟶ 2 B e 3 N 2 + 3 C {\displaystyle {\mathsf {3Be_{2}C+2N_{2}\longrightarrow 2Be_{3}N_{2}+3C}}} B e 2 C + 2 C l 2 ⟶ 2 B e C l 2 + C {\displaystyle {\mathsf {Be_{2}C+2Cl_{2}\longrightarrow 2BeCl_{2}+C}}} B e 2 C + 4 H C l ⟶ 2 B e C l 2 + C H 4 {\displaystyle {\mathsf {Be_{2}C+4HCl\longrightarrow 2BeCl_{2}+CH_{4}}}} B e 2 C + 4 H 2 O ⟶ 2 B e O H 2 + C H 4 {\displaystyle {\mathsf {Be_{2}C+4H_{2}O\longrightarrow 2BeOH_{2}+CH_{4}}}} B e 2 C + 2 H 2 S O 4 ⟶ 2 B e S O 4 + C H 4 {\displaystyle {\mathsf {Be_{2}C+2H_{2}SO_{4}\longrightarrow 2BeSO_{4}+CH_{4}}}} B e 2 C + 4 N a O H ⟶ 2 N a 2 B e O 2 + C H 4 {\displaystyle {\mathsf {Be_{2}C+4NaOH\longrightarrow 2Na_{2}BeO_{2}+CH_{4}}}}