ⓘ Berilliy oksid, VeO -berillnyiing kislorod bilan birikmasi; oq poroshok, zichligi 3025 kgm3, suyukdanish temperaturasi 2578°, qaynash temperaturasi 4300°. 2100° ..

                                     

ⓘ Berilliy oksid

Berilliy oksid, VeO -berillnyiing kislorod bilan birikmasi; oq poroshok, zichligi 3025 kg/m3, suyukdanish temperaturasi 2578°, qaynash temperaturasi 4300°. 2100° gacha barqarorava 2100 - 2578° da barqaror Rmodifikaiiyalari mavjud. Tabiiy sharoitda royatda kam uchraydi. Suvda erimaydi, kislotalarda erib, Be2* tuzlarini hosil qiladi. Ishqorlar bilan suvda eriydigan tuzlar ni kuydirilmagani 1000° dan yuqori trada suv bugi bilan tasirlashib, gaz holidagi berilliy gidroksidii hosil qiladi. Berilliy oksid berilliy gidroksidni ski berilliy tuzlarini yuqori haroratlarda parchalab olinadi. Elektr utkazuvchanligi kam va issiq utkazuvchanligi katta materiallar hamda otga chidamli maxsus sopol mahsulotlar va tigellar tayerlashda, yadro reaktorlarida - iyeytronlarni susaytiruvchi va qaytaruvchi sifatida, rentgepotexnikada - rentgen nurlarini otkazuvchi shishalar tayerlashda. organik sintezda - katalizator sifatida ishlatiladi. Berilliy oksid zaharli, nafas yollarini yalliglantiradi, opkaning surunkali kasalligi - berilliozga sabab bolishi mumkin.