ⓘ BERLIN-RIM OQI - 1936 i. 25 okt.da Berlinda imzolanib, Germaniya bilan Italiya ortasida tuzilgan harbiysiyosiy bitim. Bitimga muvofiq, Germaniya Efiopiyaning It ..

                                     

ⓘ Berlin-Rim oqi

"BERLIN-RIM OQI" - 1936 i. 25 okt.da Berlinda imzolanib, Germaniya bilan Italiya ortasida tuzilgan harbiysiyosiy bitim. Bitimga muvofiq, Germaniya Efiopiyaning Italiya tomonidan bosib olinishini etirof qildi. Har ikki tomon Ispaniyaning Franko hukumatini tan olganliklarini etirof etishdi va unga harbiy yordam korsatish boyicha choratadbirlar belgilashdi, Bolqon va Dunayboyi davlatlarpni iqtisodiy jihatdan asoratga solish rejalarini tuzishdi. 1936 yil 25 noyabrda "Kominternga qarshi pakt"ga Germaniya bilan Yaponiyaning imzo qoyishi "B.Berlin-Rim oqi"ning davomi boldi.