ⓘ Bernulli tenglamasi - gidrodinamikaning asosiy tenglamasi. Suyuqlik oqimi barqaror bolganda suyuqlikning oqish tezligi v bilan bosimi r orasidagi munosabatni if ..

                                     

ⓘ Bernulli tenglamasi

Bernulli tenglamasi - gidrodinamikaning asosiy tenglamasi. Suyuqlik oqimi barqaror bolganda suyuqlikning oqish tezligi v bilan bosimi r orasidagi munosabatni ifodalaydi. Bernulli tenglamasi ga kora suyuqlik kondalang kesimi ozgaruvchan gorizontal quvurdan oqayotgan bolsa, quvurning tor joylarida suyuqlikning tezlign kattaroq, bosimi kichikroq va, aksincha, quvurning keng joylarida bosimi kattaroq, tezligi kichikroqboladi. Bernulli tenglamasi gidravlika masalalarini yechishda, mas, quvurning biror kondalang kesimidan vaqt birligida oqib otayotgan suyuqlik miqdorini hisoblashda ishlatiladi. Buning uchun Pito naychasi yordamida suyuqlikning bosimi aniqlanadi. Bernulli tenglamasi ning gidravlika va texnika, gidrodinamikada muhim ahamiyati bor. Hajm birligidagi suyuqlik energiyasining saqlanish qonunidan foydalanib D. Berpulli chiqargan.