ⓘ Bilim - kishilarning tabiat jamiyat hodisalari haqida hosil qilgan voqelik malumotlar va i; ning inson tafakkurida aks etishi. Kundalik tasavvurimizda nimaning ..

                                     

ⓘ Bilim

Bilim - kishilarning tabiat jamiyat hodisalari haqida hosil qilgan voqelik malumotlar va i; ning inson tafakkurida aks etishi. Kundalik tasavvurimizda nimaning nima ekanligiga ishonsak va bu ishonchimiz biz odatlangan voqea va hodisalarga zid kelmasa bunday ishonch B. hisoblanadi. Voqelik haqidagi bilgan malumotlarimiz B. darajasiga kotarilishi uchun quyidagi shartlarni qanoatlantirishi lozim: birinchidan, bu malumotlarning voqelikka mutanosibligi; ikkinchidan, yetarli darajada ishonarli bolishi; uchinchidan, bu malumotlar dalillar bilan asoslangan bolishi lozim. Uchala shart birgalikda mavjud malumotlarni B. darajasiga olib chiqadi. Inson ijtimoiy taraqqiyot jarayonida bilmasliqdan bilishga, mavhum B.lardan mukammal va aniq B.lar hosil qilish tomon boradi. Kishining moddiy dunyo togrisidagi B.i nisbiydir, u doimo rivojlanib boradi. B. kundalik tajriba, kuzatish orqali toplanadi. B.larni tadqiqetuvchi talimot - epistemologiyada perseptiv, hayotiy - kundalik va ilmiy B. shakllari ajratib korsatiladi. Ilmiy adabiyotlarda B.larning ilmiy va ilmdan tashqari shakllari ham farq qilinadi. Ilmdan tashqari B.larga madaniyat, adabiyot, sanat, mifologiya, din va shahrik. sohalarga oid B.lar kiradi. Odatdagi fan sohalarida tadqiq etiladigan B.lar ekzoterik B.lar deb atalsa, astrologiya, va shahrik. sohalarga oid B.lar ezoterik B.lar deyiladi. Ekzoterik B.lar ilmfan qoidalariga zid kelmaydigan bolsa, ezoterik