ⓘ Bimolekulyar reaksiyalar - kimyoviy reaksiyalarning eng kop uchraydigan xili, ularning oddiy turida ikkita zarracha qatnashadi, maye: NOJ+NOJ> 2NO+J. Ikki mo ..

                                     

ⓘ Bimolekulyar reaksiyalar

Bimolekulyar reaksiyalar - kimyoviy reaksiyalarning eng kop uchraydigan xili, ularning oddiy turida ikkita zarracha qatnashadi, maye: NOJ+NOJ> 2NO+J. Ikki molekula ortasida boradigan oddiy reaksiyalar ham, murakkab reaksiyalarning tarkibiy qismi bolgan elementar reaksiyalarning kopchiligi ham Bimolekulyar reaksiyalar ga kiradi. Murakkab reaksiyalarning tarkibiy qismi bolgan Bimolekulyar reaksiyalar da molekulalar bilan birga atomlar, radikallar va ionlar ham qatnashishi mumkin, mas, SN3+SN,=S2N6.