ⓘ Binaural effekt - tovush qabul qilish azosi orqali odam yoki hayvonlarning tovush chnqqan tomonni aniklay olish qobiliyati. Tovush manbaga yaqin tomondagi quloq ..

                                     

ⓘ Binaural effekt

Binaural effekt - tovush qabul qilish azosi orqali odam yoki hayvonlarning tovush chnqqan tomonni aniklay olish qobiliyati. Tovush manbaga yaqin tomondagi quloqqa tezroq eshitiladi, shuning uchun tovush tolqinining bosimi har ikki quloq kanalida faza va amplituda jihatdan farq qiladi. Bu farq yuksak chastotali tovush uchun katta boladi. Uzun tolqin boshni aylanib ota olgani uchun past chastotada ikkala quloqqa eshitilgan tovush amplitudalarining farqi kichik boladi. Amplitudalar farqi 1 db dan ortiq bolsa, tovush manbai katta amplituda tomonda boladi. Binaural effekt dan radiotexnika va kinotexnikada foydalaniladi. Tovush qabul qilgichlar orasidagi masofani ozgartirib, Binaural effekt ni kuchaytirish mumkin; mas, tovush pelengatorlarining ishi shunga asoslangan.