ⓘ Bodom kislota, oksifenilsirka kislota, fenilglikol kislota, S6N5SNSOON - tarkibida bitta asimmetrik atomi bolgan aromatik kislota. Mol. m. 152.14, Bodom kislota ..

                                     

ⓘ Bodom kislota

Bodom kislota, oksifenilsirka kislota, fenilglikol kislota, S6N5SNSOON - tarkibida bitta asimmetrik atomi bolgan aromatik kislota. Mol. m. 152.14, Bodom kislota ning ikki optik izomeri bor: qutblanish tekisligini chapga buruvchi L va qutblanish tekisligini ongga buruvchi D kislota. L Bodom kislota achchiq bodom tarkibidagi amigdalinni gidrolizlab olinadi. D Bodom kislota esa sambuningrin degan glikozid tarkibiga kiradi. Ratsemik Bodom kislota benzaldegiddan olinadi, suyuqlanish temperaturasi 120.5°. Bodom kislota antiseptik xossalarga ega bolganligi sababli tibbiyotda ishlatiladi.