ⓘ Bozurgoniy -ozbek mumtoz ashulasi. Bozirgon dostoni qahramoni nomiga nisbat berilgan degan taxmin mavjud. Xorazm dostonlaridagi Naylarman II qoshigi ohanglari a ..

                                     

ⓘ Bozurgoniy

Bozurgoniy -ozbek mumtoz ashulasi. "Bozirgon" dostoni qahramoni nomiga nisbat berilgan degan taxmin mavjud. Xorazm dostonlaridagi "Naylarman II" qoshigi ohanglari asosida Hoji Abdulaziz Abdurasulov tomonidan bastalangan. Shashmaqomdagn Dugoh maqomi yollariga ohangdosh. 3/4 ufor olchovidagi taronalar usulida ijro etiladi. Yu. Rajabiy va G. Mushslning "Muqanna", "Farhod va Shirin" musiqali dramalaridagi yirik ariyalar, S. Jalilning "Samarqandnoma" simfoniyasi da B. kuyi ishlatilgan. Hozirgi kunda turli cholgu ansamblari talqinida ham malum.