ⓘ Bonlar - 1 xususiy firmalar, mahalliy boshqaruv idoralari, korxonalar va davlat tomonidan chiqariladigan qisqa muddatli qarz majburiyatlari. 2 mayda pul vazifas ..

                                     

ⓘ Bonlar

Bonlar - 1) xususiy firmalar, mahalliy boshqaruv idoralari, korxonalar va davlat tomonidan chiqariladigan qisqa muddatli qarz majburiyatlari. 2) mayda pul vazifasini bajaradigan qogoz pul belgilari. B. birjada muomalada yuradi, kotirovka otkaziladi, mayda pochta otkazmalarini rasmiylashtirishda foydalaniladi. Fransiyada davlat obligatsiyalari, qisqa muddatli kreditlar, bank cheklari, pochta va boshqa hujjatlar B. deb ataladi. Fuqarolar urushi davrida Turkiston bilan Markaz ortasida aloqa qiyinlashgan vaqtlarda Toshkent va Andijonda ham B. chiqarilgan. Keyinchalik sobiq Ittifoqda B. chiqarish man qilingan; 3) muomaladan chiqqan va kolleksiya yoki bonistika predmetiga aylangan qogoz pullar.

                                     

Bonlar (manolari)

Bonlar: Bonlar frans. Bonlar tosiqlar - suzuvchi hamda suv sirtida muallaq turuvchi tosiqlar; bir-biriga boglangan xodalar sifatida yasalishi mumkin.