ⓘ Borat kislota, ortoborat kislota, HjBOj - kuchsiz anorganik kislota, rangeiz yaproqchalar shaklidagi oq kristall. Zichligi 1460 kgm3. Suvda oddiy trada kam, qiz ..

                                     

ⓘ Borat kislota

Borat kislota, ortoborat kislota, HjBOj - kuchsiz anorganik kislota, rangeiz yaproqchalar shaklidagi oq kristall. Zichligi 1460 kg/m3. Suvda oddiy trada kam, qizitilganda yaxshiroq eriydi. Spirt va boshqa organik moddalarda ham eriydi. 107.5’ da qizdirib suvsizlantirilganida metaborat kislota NVO2, 160* da bor oksid V2O3 hosil boladi. Tabiatda issiq suvlar tarkibida erigan holda uchraydi. Bufer sistemalar tayyorlashda ishlatiladi. Shisha sanoatida, emallar tayyorlashda va tibbiyotda qollaniladi.