ⓘ Borvodorodlar, bor gidridlari, boranlar - bornit vodorod bilan hosil qilgan birikmalari; rangsiz, qolansa hidli va juda zaharli moddalar. Molekulasida 2 dan 20 ..

                                     

ⓘ Borvodorodlar

Borvodorodlar, bor gidridlari, boranlar - bornit vodorod bilan hosil qilgan birikmalari; rangsiz, qolansa hidli va juda zaharli moddalar. Molekulasida 2 dan 20 gacha bor atomi bolgan B. malum. Xusrav II Parviz saroyida ud chalayotgan Borbad Eng oddiysi - VN3 erkin holda mavjud emas. B. elektrontanqis birikmalardir, yani hamma atomlarni qush elektronli oddiy boglar bilan biriktirish uchun yetarli elektronlari yuq. Quyi B. - diboran V2N6 bilan tetraboran V4N|0 - gaz, pentaboran V5N, bilan geksaboran V5N"0 - suyuqlik, yuqori B. - dekaboran V|0N|4 va boshqa - qattiq moddalardir. 700° dan yuqori trada B. bor bilan vodorodga ajraladi. B. yonganda boshqa birikmalarga nisbatan koproq issikushk beradi, shuning uchun istiqbolli raketa yoqilgisi sifatida diqqatga sazovor. Diboran oddiy bor olish va metallarga qoplash uchun ishlatiladi. Bazi B. dan issiqqa chidamli polimerlar olish mumkin. B. ning metalli hosilalari borgidridlar deb ataladi.