ⓘ Jules Bordet - belgiyalik immunolog va bakteriolog. Serologik reaksiyalar mexanizmi, komplementni boglash reaksiyasini kashf etgan. KUkyUtal quzgatuvchisini ani ..

                                     

ⓘ Jules Bordet

Jules Bordet - belgiyalik immunolog va bakteriolog. Serologik reaksiyalar mexanizmi, komplementni boglash reaksiyasini kashf etgan. KUkyUtal quzgatuvchisini aniqlab, uning oldini olish uchun emlash usulini ishlab chiqqan. Nobel mukofoti laureati.

                                     
  • Carrel 1913: Charles Richet 1914: Róbert Bárány 1915 1916 1917 1918 1919: Jules Bordet 1920: August Krogh 1921 1922: Archibald Hill Otto Fritz Meyerhof 1923:
  • Carrel 1913 Charles Richet 1914 Róbert Bárány 1915 1916 1917 1918 1919 Jules Bordet 1920 August Krogh 1921 1922 Archibald Hill Otto Fritz Meyerhof 1923
  • Carrel 1913 Charles Richet 1914 Róbert Bárány 1915 1916 1917 1918 1919 Jules Bordet 1920 August Krogh 1921 1922 Archibald Hill Otto Fritz Meyerhof 1923
  • Carrel 1913 Charles Richet 1914 Róbert Bárány 1915 1916 1917 1918 1919 Jules Bordet 1920 August Krogh 1921 1922 Archibald Hill Otto Fritz Meyerhof 1923
  • Carrel 1913 Charles Richet 1914 Róbert Bárány 1915 1916 1917 1918 1919 Jules Bordet 1920 August Krogh 1921 1922 Archibald Hill Otto Fritz Meyerhof 1923
  • Carrel 1913 Charles Richet 1914 Róbert Bárány 1915 1916 1917 1918 1919 Jules Bordet 1920 August Krogh 1921 1922 Archibald Hill Otto Fritz Meyerhof 1923
  • Carrel 1913 Charles Richet 1914 Róbert Bárány 1915 1916 1917 1918 1919 Jules Bordet 1920 August Krogh 1921 1922 Archibald Hill Otto Fritz Meyerhof 1923
  • Carrel 1913 Charles Richet 1914 Róbert Bárány 1915 1916 1917 1918 1919 Jules Bordet 1920 August Krogh 1921 1922 Archibald Hill Otto Fritz Meyerhof 1923
  • Carrel 1913 Charles Richet 1914 Róbert Bárány 1915 1916 1917 1918 1919 Jules Bordet 1920 August Krogh 1921 1922 Archibald Hill Otto Fritz Meyerhof 1923
  • Carrel 1913 Charles Richet 1914 Róbert Bárány 1915 1916 1917 1918 1919 Jules Bordet 1920 August Krogh 1921 1922 Archibald Hill Otto Fritz Meyerhof 1923