ⓘ Bort, kema borti - 1 kema tanasi ning yon devorlarini hosil qiladigan qismlari va qoplamasi majmui. Kema quyrugidan tumshugiga tomon qaraladigan bolsa, chap tom ..

                                     

ⓘ Bort (kema)

Bort, kema borti - 1) kema tanasi ning yon devorlarini hosil qiladigan qismlari va qoplamasi majmui. Kema quyrugidan tumshugiga tomon qaraladigan bolsa, chap tomondagi B. chap, ong tomondagi B. ong B. deb ataladi. Kemaning yuk kotaruvchanligi B. balandligiga bogliq boladi. B. ning suvdan chiqib turadigan qismi balandligi kemaning suzuvchanlik zaxirasini belgilaydi; kemaning ogish burchagi katta bolgan hollarda u kemaning turgunligiga va tananing boylama mustahkamligiga ham tasir qiladi. Kemaning orta qismida B., odatda, tik qilib, bazan, tashqari tomonga, muzyorar kema va boshqa bazi xil kemalarda ichkari tomonga qiya qilib yasaladi; 2) kosmik kema, samolyotning ichi; 3) avtomobil kuzovi; 4) bilyard stolining yon devori.