ⓘ Bortdagi muvaqqat dastur qurilmasi - kosmik uchish apparati bortiga ornatiladigan elektron asbob. Vazifasi - bortdagi tizimlarning boshqaruvga doir buyruq larni ..

                                     

ⓘ Bortdagi muvaqqat dastur qurilmasi

Bortdagi muvaqqat dastur qurilmasi - kosmik uchish apparati bortiga ornatiladigan elektron asbob. Vazifasi - bortdagi tizimlarning boshqaruvga doir buyruq larni belgilangan aniq bir vaqtda berishi. Buyruqlarni berish dasturi, yani buyruqlar ketmaketligi va orasidagi vaqt oldindan belgilab qoyilishi yoki parvoz paytida radioyoli orqali Yerdan uzatilishi mumkin. Agar buyruklar Yerdan uzatilsa, bortda kiritilayotgan dasturni xotirada saqlab qoladigan qurilma zarur boladi. Bortdagi muvaqqat dastur qurilmasi d. q., odatda, yarimotkazgichli elementlardan yasaladigan murakkab elektron tizimdan iborat. U radiosignallar yetib bormaydigan hollarda va Yer bilan qilinadigan radioaloqalar oraligida kosmik kemani boshqarishga imkon beradi.