ⓘ Bostirib sugorish, yoppasiga sugorish - sugorish usullaridan biri. Tuproq sharoiti va yerning nishabiga qarab, sugoriladigan yer 0.1 - 0.25 ga kattalikdagi mayd ..

                                     

ⓘ Bostirib sugorish

Bostirib sugorish, yoppasiga sugorish - sugorish usullaridan biri. Tuproq sharoiti va yerning nishabiga qarab, sugoriladigan yer 0.1 - 0.25 ga kattalikdagi maydonilarga bolinadi, atrofiga 0.2 - 0.4 m balandlikda marza olinadi. Bostirib sugorish usuli faqattuproqshorini yuvish, yaxob berish, sholi va bedani sugorishda qollaniladi. Bostirib sugorish suvning ortiqcha sarflanishiga, tuproq tarkibining buzilishiga, yerning shorlanishi va botqoklanishiga sabab bolgani uchun bu usuldan kam foydalaniladi.