ⓘ Boshlangich funksiya - berilgan f funksiyaning F’=f tenglik bajariladigan G funksiyasi. Boshlangich funksiya kop qiymatli funksiya. Boshlangich funksiya ni izla ..

                                     

ⓘ Boshlangich funksiya

Boshlangich funksiya - berilgan f funksiyaning F’=f tenglik bajariladigan G funksiyasi. Boshlangich funksiya kop qiymatli funksiya. Boshlangich funksiya ni izlash differensiyalash amaliga teskari amaldir. G uchun cheksiz kop Boshlangich funksiya mavjud, ammo ulardan istalgan ikkitasi bir-biridan ozgarmas qoshiluvchi bilan farq qiladi. Barcha Boshlangich funksiya lar toplami f funksiyadan olingan aniqmas integral deyiladi. Bu toplam G=G+Sformula bilan ifodalanadi; bunda G - biror Boshlangich funksiya, S - ixtiyoriy uzgarmas. Maye, x3 funksiya Zx2 uchun Boshlangich funksiya dir. Zx2 ning hamma Boshlangich funksiya larix3+S korinishda yoziladi.