ⓘ Boshskeletsizlar, boshqutisizlar - xordalilar kenja tipi, ayrim malumotlarga kora, bosh xordalilar sinfi. Boshi ixtisoslashmagan, bosh qutisi bolmaydi. Tanasi v ..

                                     

ⓘ Boshskeletsizlar

Boshskeletsizlar, boshqutisizlar - xordalilar kenja tipi, ayrim malumotlarga kora, bosh xordalilar sinfi. Boshi ixtisoslashmagan, bosh qutisi bolmaydi. Tanasi va ayrim ichki organlari, jumladan ayirish sistemasi va jinsiy bezlari hamda muskullari segmentlashgan. Sezgi organlari sodda tuzilgan, faqat terisida va nerv nayi boylab sezgir hujayralar joylashgan, yuragi bolmaydi, qisqarib turuvchi aortasi yurak funksiyasini bajaradi. 2 urugi malum. Atlantika va Tinch okeani dengizlarida keng Tapkalgan. Qoradengizdalanche/pniooruchraydi.