ⓘ Bug taqsimlash - bug mashinasi silindriga yangi bug berish va undan ishlatilgan bugni chiqarish jarayonlarini boshqarish. Silindrning kiritish va chiqarish kana ..

                                     

ⓘ Bug taqsimlash

Bug taqsimlash - bug mashinasi silindriga yangi bug berish va undan ishlatilgan bugni chiqarish jarayonlarini boshqarish. Silindrning kiritish va chiqarish kanallarini zolotniklar, klapanlar, bevosita porshenning ozi yoki jomraklar yordamida navbatmanavbat ochib va yopib amalga oshiriladi.

                                     
  • YONALTIRISH Bug taqsimlash
  • YONALTIRISH Bug taqsimlash
  • YONALTIRISH Bug taqsimlash
  • oxirlarida porshenli N. tarraqiyoti jadallashdi. 19 - asr o rtalarida porshenli bug N.lari keng ishlatila boshladi. Shu davrda parrakli N. ham paydo bo ddi.