ⓘ Byudjet taqchilligi, byudjet kamomadi - byudjetlati harajatlarning daromadlardan ustun bolishi. Kamomad rejali ravishda belgilanishi ham mumkin. Kopincha Byudje ..

                                     

ⓘ Byudjet taqchilligi

Byudjet taqchilligi, byudjet kamomadi - byudjetlati harajatlarning daromadlardan ustun bolishi. Kamomad rejali ravishda belgilanishi ham mumkin. Kopincha Byudjet taqchilligi rejalashtirilgan byudjet bilan ijro etilgan byudjetning nomutanosibligi natijasida sodir boladi va harajatlarning daromadlardan yuqori bolganligini korsatadi. Davlatning Byudjet taqchilligi ni qoplash kredit emissiyasi yoki boshqa manbalar, shu jumladan muomalaga turli muddatli davlat obligatsiyalarini chiqarish hamda aholi yoki yuridik shaxslar ortasida joylashtirish evaziga amalga oshiriladi.