ⓘ Abadiy qorlar - yil boyi eri-may yotadigan muz va qor qoplami. Issiq va mo’tadil olkalarda baland tog va yassi tog choqqilarida, qutbiy olkalarda – te-kisliklar ..

                                     

ⓘ Abadiy qorlar

Abadiy qorlar - yil boyi eri-may yotadigan muz va qor qoplami. Issiq va mo’tadil olkalarda baland tog va yassi tog choqqilarida, qutbiy olkalarda – te-kisliklarda ham uchraydi. Yil davomida yogadigan qattiq atmosfera yoginining osha joyning relef va ikdim sharoitida erib yoki buglanib ketadigan miqdoridan ortishi hisobiga yuzaga keladi. Abadiy qorlar ning faqat eng yuqoridagi yuza qatlamigina qordan iborat, chuqurlashgan sari, ustki qatlamlar bosimi tufayli firn va muzga aylanadi. Abadiy qorlar ning eng quyi chegarasi qor chegarasi deb atala-di. Abadiy qorlar ning yuzasi kop hollarda shu joy relefini silliklangan tarzda aks et-tiradi; shu bilan birga Abadiy qorlar ning oziga ta-allukli mikrorelef shakllari ham mavjud. Tekis yuzalarda shamol qorlardan turli qor uyumlarini shakllantiradi.

                                     
  • qoplami balandlik mintaqalari bo yicha tog dasht mintaqasidan boshlanib, abadiy qorlar bilan qoplangan nival mintaqada tugaydi. Tizmaning etaklarida bo z tuproqlar
  • yog adi. Qor tog yon bag irlarida 5 7 oy saklanadi. Doimiy muzlik va abadiy qorlar yo q. Karpat tog lari Yevropadagi eng katta suvayirg ichlardan biri