ⓘ Abadiy haqiqat - bilishning rivojlanish jarayonida haqiqatlarni rad qilib bolmasligini bildiruvchi termin. Bu jihatdan Abadiy haqiqat mutlaq haqiqatga oxshashdi ..

                                     

ⓘ Abadiy haqiqat

Abadiy haqiqat - bilishning rivojlanish jarayonida haqiqatlarni rad qilib bolmasligini bildiruvchi termin. Bu jihatdan Abadiy haqiqat mutlaq haqiqatga oxshashdir. Inson bilish ja-rayonida kopincha nisbiy haqiqatlar bilan ish koradi, bu nisbiy haqiqatlarda esa mutlaq haqiqatlarning bolaklari mavjud boladi. Diniy qarash boyicha, diniy arkonlar Abadiy haqiqat h.dir. Chunonchi, islomga kora, unda e’tirof etilgan aqidalar – Allohning yagonaligiga, farishtalarga, muqaddas kitoblarga, paygambarlarga, oxiratga, taqdirning ilohiyligiga va inson olganidan key-in qayta tirilishiga ishonish Abadiy haqiqat h. hisoblanadi.

                                     
 • poyoniga yetgan, mukammal degan ma - nolarni bildiruvchi tushuncha mas, M. haqiqat M. monarxiya, M. chempion va boshqalar Nisbiy tushunchasining teskarisi
 • Vahdati vujud arab. - jismoniy birlik - abadiy yagona Allohgina bor deb hisoblovchi panteistik qarang Panteizm ta limot. Bu ta limotga ko ra, jismoniy
 • yaratilgan olam bilan birga abadiy deb hisoblagan. U ruh o lmaydi, oxirat bor degan gaplarga qarshi chiqqan. I. R. ikki haqiqat nazariyasini ilgari surib
 • faqat hissiyotning o zi yetarli emas deb ko rsatdi. P. fikricha, akl - idrok haqiqat mezo - nidir. P.ga ko ra, olamning asosida 2 birinchi materiya yorug va
 • jarayoni bir tomondan yaxshilik, haqiqat yorug lik, ikkinchi tomondan, yomonlik, jaholat, qorong ulik o rtasida abadiy kurash sifatida tasavvur qilinadi
 • bilish mumkinligini e tirof etdi. U kanonikaning maqsadi haqiqatni bilish, haqiqat mezonlarini topish va aniqlashda deb tushundi. E. etikasida adolat, do stlik
 • narsalar, mas, erkinlik, tinchlik, adolat, ijtimoiy tenglik, ma rifat, haqiqat yaxshilik, go zallik, moddiy va ma naviy boyliklar, an ana, urf - odat va
 • Taraqqiyot. India Hindiston: सत यम व जयत Satyameva Jayate Sanskritcha Haqiqat hamisha g olib. Indonesia Indoneziya: Bhinneka Tunggal Ika Eski Yava
 • Alp tog lari joylashgan eng baland joyi 3764 m - Kuk tog i cho qqilarda abadiy qor va muzliklar bor Shimoliy orol qirg og i yaqinidagi shelfda neft
 • Muhammad - payg ambarlarning oxirgisi xotam ulanbiyo Birinchi bo lib bu haqiqat Payg ambar tomonidan anglandi. Xalifalik mendan keyin ummatlarim ichida
 • O zbekiston Respublikasining qonunlari ham insonning Tabiiy huquqlarini, adolat, haqiqat ozodlik, mustakillik nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda belgilamoqda