ⓘ Abbos mirzo - Eron davlat va harbiy arbobi. Fath Alishoh Qojarning ogli, uning Ozarbay-jondagi noibi. Davlatni idora qilish ishlarida, xususan Eron tash-qi siyo ..

                                     

ⓘ Abbos Mirzo

Abbos mirzo - Eron davlat va harbiy arbobi. Fath Alishoh Qojarning ogli, uning Ozarbay-jondagi noibi. Davlatni idora qilish ishlarida, xususan Eron tash-qi siyosatini yurgi-zishda yetakchi rol oynagan. Rossiya-Eron urushlari hamda Eron-Turkiya urushi davri da Eron qoshinlariga qomondonlik qilgan. Ingliz va fransuz harbiy mutaxassislari yordamida Eron qoshinlarini Yevropacha tartibda qayta tuzishga harakat qilgan. Turkmanchoy shartnomasini imzolagan.