ⓘ Aberratsiya, biologiya. Aberratsiya, biol.da – 1 morfo-logiya va fiziologiyada – odatdagi tuzi-lish va funksiyalardan, ya’ni normadan chetga chiqish; 2 genetik ..

                                     

ⓘ Aberratsiya (biologiya)

Aberratsiya, biol.da – 1) morfo-logiya va fiziologiyada – odatdagi tuzi-lish va funksiyalardan, ya’ni normadan chetga chiqish; 2) genetik a d a – xromoso-malar tuzilishining ozgarishi. A. tabi-iy va eksperimental yollar bilan vujudga keladi. A. ikki xil – bitta xromosomada yoki xromosomalararo sodir bolishi mumkin. Birinchi holda xromosomaning ma’lum qismi tushib qoladi, juftla-nadi yoki ulardagi genlarning joyla-nish tartibi ozgaradi, ikkinchi hodsa nogomologik xromosomalarning ma’lum qismlari ozaro orin almashinadi.

                                     
  • Aberratsiya Aberratsiya lot. Aberratsiya biologiya biol.