ⓘ Abolitsionizm – 1 biror ko-nunga barham berish uchun qilinadigan ijtimoiy harakat; 2 negrlarni Kullikdan ozod qilish harakati. A. 18-asr da AQSH, Fransiya va Bu ..

                                     

ⓘ Abolitsionizm

Abolitsionizm – 1) biror ko-nunga barham berish uchun qilinadigan ijtimoiy harakat; 2) negrlarni Kullikdan ozod qilish harakati. A. 18-asr da AQSH, Fransiya va Buyuk Britaniyada pay-do bolib, 19-asrning 1- yarmida avj olgan. AQShdagi A. jamiyatlari quldorlikka qarshi targibotni kuchaytir-dilar. A. ziyolilar, fermerlar va ishchilarni bir-lashtirdi. U 1861–65 yillarda AQShda bolib otgan fuqarolar urushini tayyor-lashda muhim rol oynadi. Bu urush na-tijasida AQSH janubidagi quldorlikka chek qoyildi; 3) Buyuk Britaniya, Fransiya va boshqa ayrim mamlakatlarda mustamlakalardagi kuldorlikni bekor kilish uchun olib borilgan kurash harakati.