ⓘ Abhariy, Asiriddin Mufazel ibn Umar – mantiqshunos olim. Niso yaqinidagi Abhar qishlogida tavallud topgan. Buxoro va Samarqand madrasalarida ta’lim olgan. Ikki ..

                                     

ⓘ Abhariy

Abhariy, Asiriddin Mufazel ibn Umar – mantiqshunos olim. Niso yaqinidagi Abhar qishlogida tavallud topgan. Buxoro va Samarqand madrasalarida ta’lim olgan. Ikki qismdan iborat "Tugilish va olim haqida risola" muallifi. Asarning bi-rinchi qismi 6 fasldan iborat: 1) Vo-jibul Vujud ning isboti; 2) Vojibul Vujud yagonaligi; 3) Vojibul Vujud namoyon bolishi; 4) oqibat isboti; 5) aqdlar kopligi; 6) malakali ruhlar. 2- qismi 5 fasldan iborat: 1) jismo-niy olim; 2) ruh kochib yurishining rad etilishi; 3) buzilmaydigan ruh; 4) ruhiy olim; 5) karomat, vahiy va ilhom. Asar qolyozmalaridan biri Tehron universiteti Markaziy kutubxonasida, yana biri Eron Millat Majlisi kutubxonasida va uchinchisi Erondagi Sipohsolor madra-sasi kutubxonasida saqlanadi.