ⓘ Avtomatik nazorat – avtomatik xabarlash, olchash va rostlash asbo-blari yordamida turli ishlab chiqarish jarayonlarini odam ishtirokisiz tartibga solib turish v ..

                                     

ⓘ Avtomatik nazorat

Avtomatik nazorat – avtomatik xabarlash, olchash va rostlash asbo-blari yordamida turli ishlab chiqarish jarayonlarini odam ishtirokisiz tartibga solib turish va qayd qilib borish. Avtomatik nazorat texnolo-gik jarayon parametrlari ning ozgarishiga binoan mashina va apparatlarning boshqarish va tartibga solish organlariga tez va aniq ta’sir etishini ta’minlovchi asosiy vositalardan biri. Avtomatik nazoratda olchash asboblari nazorat qilinayotgan parametrlarning qiymatlarini diagrammalarga yozib bo-radi yoki texnologiya jarayonini tartibga soluvchi, detallarni saralovchi va boshqa moslamalarga ta’sir etadi. Bunga dif-ferensial olchash usuli, ornini qoplab olchash usuli, kopriksimon olchash usuli va nol olchash usulini qollab erishiladi. Bu usullarning hammasi olchash ja-rayonini pnevmatik yoki elektrik avtomatlashtirishga imkon beradi.